Друк 

Положення про права та обов’язки  здобувачів освіти

ДНЗ «Білопільське вище  професійне училище»

ЗАТВЕРДЖЕНО

 на засіданні педради

ДНЗ «БВПУ»

31.08.2019.

1. Здобувачі освіти мають право:

1.1.Користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою закладу.

1.2.Отримувати інформацію усіх галузей знань.

1.3. Брати участь у конкурсах, конференціях, олімпіадах, виставках.

 самоврядуванні закладу.

1.5. Брати участь в обговоренні і виносити власні пропозиції щодо організації навально-виховного процесу, дозвілля учнів.

1.6. Брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, клубах, гуртках.

1.7. На захист від будь-яких форм експлуатації, насилля, які порушують права учня або принижують його честь, гідність.

1.8. На безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

1.9 Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

1.10 Забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

1.11 Інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

2. Здобувачі освіти зобов’язані  виконувати вимоги статут, правила внутрішнього трудового розпорядку училища:

2.1.Ситематично й глибоко оволодіти знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень.

2.2.Бережливо ставитись до майна закладу.

2.3.Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

2.4.Зявлятись до училища не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку першого уроку.

2.5.Під час перерви дотримуватись загальних правил громадського порядку.

2.6.Кожен здобувач освіти повинен мати на уроці все необхідне: підручник, зошити, карти чи атласи, інструменти та ін.

2.7. Не пропускати уроків, а також не запізнюватись на них без поважної причини.                          

Поважними причинами можуть бути :

- хвороба (довідка від лікаря);

- відпустка;

- екстремальні сімейні обставини (довідка від лікаря, дуже рідко – записка від батьків).

2.8. Кожен здобувач освітиповинен сумлінно чергувати в кабінеті, а також в приміщеннях училища  або на його території згідно з графіком.

2.9. Кожен здобувач освіти зобов’язаний взяти  участь у суспільно - корисній роботі на користь училища.

2.10.Кожен у здобувач освіти повинен дбати про порядок на території закладу та закріпленій за групою території (підтримувати чистоту, займатись озелененням, доглядати квіти і т.ін.)