Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання

(наказ МОН України від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 15.11.2017 № 1487 «Про затвердження Змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2017 № 1474/31342)

 

    1. Подання реєстраційних документів особами, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, а також унесення змін до реєстраційних даних (перереєстрація) здійснюються у строки, що встановлюються наказом Міністерства освіти і науки України.

    2. Особа, яка реєструється для проходження зовнішнього оцінювання, має подати до відповідного регіонального центру у визначений цим Порядком спосіб комплект реєстраційних документів, що містить:

    1) заповнену реєстраційну картку, оформлену на бланку, виготовленому за Технічним описом реєстраційної картки (додаток 1);

    2) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності - один із таких документів:

   -копію свідоцтва про народження (для осіб, які не мали можливості отримати паспорт громадянина України у зв’язку з тим, що проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р), або переселилися з них (далі - особи з неконтрольованої території));

  - копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для іноземців та осіб без громадянства);

 - копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка звернулася за захистом в Україні);

 - довідку із закладу освіти (додаток 2) з фотокарткою (для осіб з неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його відновити);

   3) копію документа про повну загальну середню освіту (для осіб, які здобули повну загальну середню освіти (далі- випускники минулих років)) або довідку (Додаток 3) з місця навчання, яка підтверджує, що особа здобуде повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році та не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, а також для випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти).

    3. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, мають також подати:

    1) медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі - медичний висновок) (для осіб з особливими освітніми потребами);

    2) копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

    3) копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

    4) заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та документ, що підтверджує цю причину (для осіб, зазначених у підпунктах 125 пункту 4, підпункті 2 пункту 5 розділу VI цього Порядку).

    4. На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

    5. Сформувати реєстраційну картку особа може самостійно, скориставшись спеціальним сервісом, розміщеним на веб-сайті Українського центру, указавши такі дані:

   1) прізвище, ім’я, по батькові;

   2) число, місяць і рік народження;

   3) тип, серію (за наявності) та номер документа, на підставі якого здійснюється реєстрація;

   4) номери контактних телефонів;

   5) поштову адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція;

   6) категорію випускника;

   7) відомості про заклад освіти (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року, учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (далі – випускники системи середньої освіти поточного навчального року)) та клас, у якому навчається (для випускників закладів загальної середньої освіти поточного навчального року), або про здобуття повної загальної середньої освіти;

   8) перелік навчальних предметів, вибраних для проходження зовнішнього оцінювання, із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань сертифікаційної роботи;

   9) назви навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію (для випускників системи середньої освіти поточного навчального року);

   10) інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в дні проведення зовнішнього оцінювання (для учнів (слухачів, студентів) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (крім зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, з яких особі будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання за державну підсумкову атестацію), випускників минулих років, випускників поточного навчально року закордонних закладів освіти);

   11) назву мови національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи (у разі потреби);

   12) номер і дату медичного висновку (для осіб з особливими освітніми потребами);

   13) адресу електронної пошти та регіональний центр, у зоні обслуговування якого буде проходити зовнішнє оцінювання (для осіб, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні, з числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої території).

   6. Для оформлення реєстраційної картки особа, яка бажає зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні, повинна:

   1) заповнити частину «Заява». Для цього необхідно:

  зазначити своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали після найменування регіонального центру;

  власноруч написати заяву, у якій засвідчити бажання бути зареєстрованою для участі в зовнішньому оцінюванні, підтвердити факт ознайомлення з цим Порядком;

  проставити дату заповнення заяви та особистий підпис у спеціально відведених місцях;

   2) наклеїти у спеціально відведених місцях реєстраційної картки дві однакові фотокартки для документів (чорно-білі або кольорові) розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку.

   7. У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації особа може звернутися до пункту реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання або закладу освіти, в якому здобуде у поточному навчальному році повну загальну середню освіту (далі – заклад освіти);

   8. Випускники системи середньої освіти поточного навчального року після формування комплекту реєстраційних документів подають його до закладу, у якому навчаються.

    Випускники системи середньої освіти поточного навчального року. Які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, надсилають комплект реєстраційних документів у спосіб, зазначений у пункті 10 цього розділу.

    Випускники закладів загальної середньої освіти з числа осіб з неконтрольованих територій, які навчаються екстерном, можуть надати скан-копії реєстраційних документів та фотокартки на електронну адресу закладу, у якому навчаються ( у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно).

    9. Заклад освіти:

    1) після отримання від випускників реєстраційних документів формує список осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - список випускників) (додаток 4);

    2) надсилає поштою в установлені строки до відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою (за наявності) закладу освіти список випускників і комплекти реєстраційних документів. Дата подання визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті.

    10. Інші особи надсилають комплект реєстраційних документів рекомендованим листом з повідомленням про вручення у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до регіонального центру.

    11. Випускники минулих років з числа осіб з неконтрольованих територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти, повинні в установлений строк надіслати скан-копії фотокартки (у такому випадку наклеювати фотокартки на реєстраційну картку не потрібно) та реєстраційних документів на електронну адресу регіонального центру, на території обслуговування якого бажають проходити зовнішнє оцінювання.

    12. Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, їх використання під час прийому на навчання до вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

    13. Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру за місцем проживання (перебування).

   14. Для кожного учасника зовнішнього оцінювання регіональний центр формує індивідуальний конверт, що містить:

   1) Сертифікат;

   2) реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 5);

   3) інформаційний бюлетень;

   4) медичний висновок, поданий особою для реєстрації, та повідомлення про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання (для осіб, які надали медичний висновок);

   5) повідомлення про надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певних навчальних предметів під час додаткової сесії (для осіб, які подали заяву щодо участі в додатковій сесії).

   15. Індивідуальні конверти надсилаються рекомендованим поштовим відправленням:

   1) випускникам минулих років, випускникам системи середньої освіти поточного навчального року, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, - за адресою, зазначеною в реєстраційній картці;

   2) випускникам системи середньої освіти поточного навчального року - за адресою закладу освіти, де вони навчаються. Вручення індивідуальних конвертів забезпечують заклади освіти.

   16. Інформація про результати реєстрації осіб, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні (з числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої території), надсилається на електронну адресу, указану ними під час реєстрації. Індивідуальні конверти таких осіб зберігаються в регіональному центрі, учасники зовнішнього оцінювання зможуть отримати їх в пунктах зовнішнього оцінювання під час проходження першого тестування, або звернувшись до регіонального центру до початку проведення зовнішнього оцінювання.

    У регіональному центрі зберігаються індивідуальні конверти учасників зовнішнього оцінювання, які були відправлені за адресою, зазначеною в реєстраційній картці, але повернуті оператором поштового зв’язку відправнику.

   17. Інформація про стан опрацювання комплектів реєстраційних документів розміщується на веб-сайті Українського центру.

   18. Базу даних учасників і результатів зовнішнього незалежного оцінювання створює Український центр.

Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому.

   19. Учасник зовнішнього оцінювання може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію. Перереєстрація здійснюється в межах часу, відведеного для реєстрації та перереєстрації.

   20. Для перереєстрації учаснику зовнішнього оцінювання необхідно:

- унести зміни до реєстраційних даних за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на веб-сайті Українського центру, сформувати та оформити нову реєстраційну картку;

- повторно сформувати комплект реєстраційних документів, що має містити:

- нову реєстраційну картку;

- отриманий раніше Сертифікат, що анулюється (особи, яким інформація про результати реєстрації була надіслана на електронну адресу, надсилають копію Сертифіката);

- інші документи, що передбачені пунктами 23 цього розділу.

   Сформований учасником зовнішнього оцінювання комплект реєстраційних документів має бути надісланий до регіонального центру в один із способів, зазначених у пунктах 81011цього розділу, передбачених для відповідної категорії осіб, що реєструються (дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

   21. Особі може бути відмовлено в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні на підставі:

   1) ненадання документа(ів), що підтверджує(ють) достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

   2) надання недостовірної інформації;

   3) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на участь у зовнішньому оцінюванні;

   4) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (особі, яка в період реєстрації не подавала реєстраційні документи) або перереєстрації;

  5) неналежного оформлення документів, необхідних для реєстрації;

  6) неможливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку.

  22. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) особі рекомендованим листом надсилається індивідуальний конверт, що містить:

  1) витяг з протоколу засідання регламентної комісії, у якому зазначено причину відмови;

  2) документи, надіслані особою для реєстрації (перереєстрації);

  3) реєстраційну картку (без частини, що містить заяву);

  4) копію медичного висновку, завірену підписом секретаря регламентної комісії та печаткою регіонального центру (для осіб з особливими освітніми потребами, яким неможливо створити особливі (спеціальні) умови).

   Заява про участь у зовнішньому оцінюванні, а також копії документів, надісланих особою для реєстрації, зберігаються в регіональному центрі.

   23. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації у зв’язку з неможливістю створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до медичного висновку наданий особою оригінал медичного висновку зберігається в регіональному центрі.

   24. Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації має:

   1) сформувати нову реєстраційну картку;

   2) усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації або перереєстрації;

   3) надіслати до завершення строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті), до регіонального центру комплект реєстраційних документів в один із способів, зазначених у пунктах 8, 10, 11 цього розділу, що передбачені для відповідної категорії осіб, які реєструються.

    25. Особа, якій відмовлено в реєстрації (перереєстрації), може оскаржити рішення регламентної комісії в спосіб, передбачений пунктами 23 розділу VІІI цього Порядку.

   26. Якщо учасник зовнішнього оцінювання через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, він повинен не пізніше ніж за п’ять тижнів до початку проведення основної сесії зовнішнього оцінювання надіслати до відповідного регіонального центру раніше.

     У рамках інформаційної кампанії щодо ЗНО-2018,  відповідно до листа Департаменту освіти і науки у Сумській області  від 06.12.2017 № 09-14/6097  «Про  проведення пролонгованих  семінарів із питань підготовки до ЗНО – 2018»  з 15 по 20 грудня 2017р. у ДНЗ «Білопільське вище професійне училище»  викладачами української мови Руденко Л.М., Брюховецькою В.П., історії України Ткаченко Н.В., математики Щербаченко А.Г., Грицишин С.В.. англійської мови Глуходід О.М., Середенко Т.А., фізики Шостак Н.М., Кравченко Т.В., географії та біології Скрипченко І.М., хімії Скрипченко І.М., Грицишин С.В. (в загальній  кількості 10 викладачів) було переглянуто відео –  презентації «ЗНО як складова системи забезпечення якості освіти» з вищезазначених предметів.

     

      

    

У рамках інформаційної кампанії щодо ЗНО-2018, на підставі листа СОІППО від 22.11.2017 № 872  «Про проведення уроків інформатики для учнів/студентів, які у поточному році отримують повну загальну середню освіту» у ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» с. Іскрисківщина 05.12.2017 року проведений урок інформатики для учнів випускних груп № 34, 35 викладачем інформатики Грицишин Світланою Володимирівною.

Методист  Брюховецька В. П.

    У рамках інформаційної кампанії щодо ЗНО-2018, 30 листопада 2017р. у ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» були організовані та проведені уроки інформатики, відповідно до Плану спільних дій Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО) та Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 31.10.2017, на підставі листа ХРЦОЯО від 21.11.2017 № 10/21-25/390 «Про проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо особливостей ЗНО-2018», з метою ознайомлення учнів з інформацією сайту Українського центру оцінювання якості освіти, Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

    Методист училища Малик І.О. та викладач інформатики Щербаченко А.Г. ознайомили учнів ІІІ курсу, які у поточному навчальному році отримають повну загальну середню освіту, щодо порядку та особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.

Після проведення уроку, виконали усі практичні завдання, які розміщені у «Методичних рекомендаціях»:

    - переглянули розділ «Відеозаписи» (цикл відеоматеріалів «Особливості зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО 2018 року»)  на каналі YouTube;

    - виконали завдання-квест «Інтернет ресурси щодо ЗНО-2018», під час якого учні відповідали на питання, задля отримання секретного коду;

     - зробили фото «Як ми працювали на уроці інформатики» з відображенням отриманого секретного коду.

    Учні дізналися багато нової корисної інформації щодо особливостей ЗНО у 2018 році, змогли практично розглянути категорії та розділи сайтів УЦОЯО та Харківського РЦОЯО.

    Тести зовнішнього незалежного оцінювання знань з української мови передбачають перевірку вмінь та навичок, якими володіє учень при створенні власного висловлення. Виконання творчого завдання з’ясовує, наскільки учасник тестування уміє сформувати і грамотно написати зв’язне повідомлення у вигляді тексту, чи може він проаналізувати поставлену проблему, дати свій варіант її бачення та розуміння. Також важливим є вміння логічно структурувати це повідомлення, дотримуючись правил композиційної побудови тексту і відтворюючи всі її рівні. Як упоратись із написаннямтворчого завдання? Пропонуємо поради щодо написання власного висловлюваня.

1. Структура власного висловлювання

    Всі думки в тексті  повязує одна тема, це і визначає структуру тексту-композицію.

    Перший варіант композиції  твору:

                  1.Теза.

                  2. Арґументи.

                  3.Приклад з  літератури чи інших видів мистецтва.

                  4.Приклад з  історії, суспільно-політичного  чи    власного життя.

                   5. Висновок.

  Другий  варіант матиме таку композицію:

                  1.Теза.

                  2. Перший аргумент.

                  3. Приклади із літератури чи інших видів мистецтва.

                  4. Другий аргумент.

                  5. Приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя.

                   6. Висновок.

   Теза – загальне положення, яке треба довести. Це  стисло і чітко сформована відповідь на запитання, яке, власне, лежить в основі будь-якої теми  твору. Іншими словами кажучи, теза – це  первинна думка, яке формулюється і далі буде розвиватися.

    Є різні варіанти  формулювання тези залежно від теми твору

1.Теза сформована у темі твору.

2.Тема твору – дилема (вибір двох варіантів).

3.Тема твору – запитання, отже, тезу  потрібно сформувати самому.

4.Тема твору – речення описового характеру, в якому немає сформованої тези.

У процесі  роботи   в дітей  виробляється  своєрідний алгоритм дій:

    *** Читай тему уважно  і зосереджено.

    *** Свою увагу  акцентуй на темі твору.

   *** Займи позицію: чи ти  будеш  погоджуватися з тезою чи спростовувати її.

   *** Якщо в  темі твору цитата і ти знаєш, кому вона належить. Додай свій не дуже великий коментар.

   *** Якщо зможеш , то  сформулюй тезу своїми словами.

    *** Коли в тебе виникає трудність у формулюванні тези, то звернись до мовних виразів, які тобі давно відомі Давайте детальніше  розглянемо  подану класифікацію.

1.Теза сформована у темі твору.

Учень має погодитися чи не погодитися з тим, що  йому пропонують. Саме тут можна почати свою роботу, використовуючи мовні конструкції на кшталт:

    ** Я підтримую думку, висловлену у  назві твору….. 

    ** Важко не  погодитися з тезою, яку нам пропонують для обговорення….

    ** Не можу погодитися із думкою , яка звучить у темі твору. Я висловлю своє бачення цієї проблеми….

    ** Мені здається , що  теза, яка нам запропонована для роздуму, помилкова. Я хотіла довести протилежне  твердження….

  2.Тема твору – дилема (вибір двох варіантів).

 Щоб сформулювати таку тезу є кілька можливих способів:

   ** стати на бік  однієї з частин дилеми;

   ** обєднати  дві точки зору;

   ** запропонувати третій варіант (свій).

3.Тема твору – запитання, отже, тезу  потрібно сформувати самому.

  Тут потрібно виявити справжню самостійність мислення і сформувати власну.

 Спочатку ми  пишемо про  складність запропонованого для судження поняття  або про різне сприйняття людьми або про його загальновизнане значення, а в другому – про своє власне розуміння.

4.Тема твору – речення описового характеру, в якому немає сформованої тези.

     Якщо ж тема твору описового характеру, то теза може бути висловлена подібно до  попередньої.Тезу ми доводимо за допомогою арґументів.

   Аргументи – це  частина тексту, об’єднана мікротемою, окремим питанням, яке розглядатиметься; це думка, яку треба довести; це теоретичні положення, абстрактні міркування. Граматично вона  втілюється у зв’язку  між реченнями.

   Алгоритм для формування аргументів:

   ** Уважно декілька раз перечитай  сформульовану тезу.

   ** З'ясуй , які  думки можуть  довести правдивість твоєї тези.

   ** Запиши їх.

   **Перечитай написане, чи докази аргументують твою точку зору.

   ** Якщо тобі важко висловитись, згадай про  обов’язкові вирази -штампи, потрібні для аргументації.

 Кожен аргумент потрібно ілюструвати  конкретними прикладами.

  Приклади – це реальна дійсність. Далі  пропоную знову алгоритм дій :

** Перечитай зосереджено і вдумливо  тезу  і аргументи.

** Вибери приклади  з літератури, історії чи власного життя.

** Приклади подавай стисло, не переказуючи змісту твору, не аналізуючи образи.

** Перевір, обрані тобою приклади  стосуються  тези і аргументів.

** При потребі пригадай мовні  конструкції.

      Один із них має бути наведений із художньої літератури (української, світової чи Біблії) чи мистецтва (живопис, архітектура, скульптура, музика  кіно, театр ); другий – з історії, суспільного чи особистого життя.

   Пам’ятайте, твір на  вільну тему, а не літературну, Тож ви  повинні стежити, щоб  висловлення не обернулося на  детальний аналіз твору чи характеристику образу. Якщо це один приклад, то буде тільки абзац, а ні в якому разі не сторінка. Звичайно, требаназвати автора, твір, проблему, образи. Якщо наводите приклад із мистецтва, не забудьте зазначити назву картини, архітектурної пам’ятки, музичного чи драматичного твору.

     Приклади з  історії, власного чи суспільного життя повинні бути  життєвими і правдивими. Для  цього слід розповідати про конкретну людину, ситуацію чи подію, факт, указати своє ставлення до них і дати їм свою оцінку.

    Тут потрібно застерегти від сплутування аргументів із прикладами. Щоб цього не сталося варто  пам’ятати, що  аргументи -  міркування, а приклади – реальна дійсність чи факти.

   Останньою частиною твору є висновок.

  Висновок підводить підсумки, узагальнює, завершує текст. У цій частині твору треба звернути увагу на найголовніше   в темі, яку розкривали.

     Заключна частина має:

-  бути короткою, але насиченою;

-  органічно поєднуватись з попередніми частинами висловленого.

   У висновку може бути викладене особисте ставлення автору до твору до проблеми, про яку він пише. Закінчення має бути викладене коректно, без надмірного захоплення, мати чітко виражений зміст.

  Висновок - це логічний підсумок, який повинен органічно випливати з аргументів і прикладів, тому він в деякій мірі  може дублювати чи перефразовувати  тезу.

    Вимоги до висновку такі:

      *** конкретність;

      ***  послідовність щодо попередніх міркувань;

      *** логічний зв'язок з тезою.

  Він може складатися із одного чи трьох речень. Перед тим , як написати його, ще раз  уважно прочитайте тезу, аргументи і приклади.

Пам’ятайте, що ваше висловлювання має стати цілим, у якому теза, аргументи й приклади до них  послідовно та логічно поєднані, а завершенням стає висновок. Роботу виконайте грамотно, дотримуючись  мовленнєвих  і стилістичних помилок.

Якщо ви  виконаєте всі рекомендації і поради, то успіх вам забезпечений!