З метою реалізації заходів щодо організації та підготовки учасників освітнього процесу до якісного проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання та підвищення рівня підготовки педагогів закладу щодо методики оцінювання якості освітнього процесу 29 січня 2020 року було проведено спільне засідання методичних та циклових комісій у формі семінару – практикуму «Тестові технології як спосіб вимірювання навчальних компетентностей учнів».

Під час проведення теоретичної частини, увага педагогічних працівників акцентувалася на особливостях технології створення коректного тесту, класифікації форм тестових завдань за видами (закрита форма та відкрита форма).

Учасники заходу проаналізували алгоритм створення тестових завдань, приділивши особливу увагу створенню матриці, формулюванню умов тестових завдань, ранжуванню за рівнями складності та структурним елементам  (інструкція для учнів, власне тестове завдання, бланк правильних відповідей). З метою удосконалення педагогами практичних вмінь та навичок педагогів закладу було проведено практикум «Конструюємо тестові завдання», під час якого викладачі та майстри виробничого навчання складали тести відкритої та закритої форм, апробували їх, обчислювали не тільки індекс їх складності за формулою, а і рівень їх складності.

Тож практичний досвід створення тестових завдань різного рівня складності та  приклади їх використання виявились цікавими та корисними для педагогічних працівників училища. По завершенню роботи учасники семінару – практикуму отримали методичні рекомендації щодо методики створення тестових завдань, які є важливим інструментом оцінювання якості освіти, посилення керованості освітнім процесом.

 

 

Методист  І.О.Малик