25 квітня 2017 року делегація педагогів ДНЗ «Білопільське ВПУ» у кількості 7 осіб  взяла участь  у засіданні круглого столу «Упровадження елементів дуальної форми навчання: цілі, завдання», яке було проведено на базі ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище».

   Засідання відкрила  директор НМЦ ПТО в Сумській області Олена Чхайло, яка зосередила увагу присутніх на  основних завданнях дослідно-експериментальної роботи у професійно-технічних закладах області «Сьогодні впровадження елементів дуальної форми навчання – це один із пріоритетних кроків Уряду, головною метою якого є підготовка конкурентоздатного робітника, здатного гнучко реагувати на зміни сучасного ринку праці».

  Олена Назаренко, заступник начальника Управління освіти і науки Сумської міської ради з питань професійно-технічної освіти, презентувала проект по залученню іноземного експерта в галузі «Освіта» пана Карла Вестенхьофера в рамках участі Сумської міської ради у німецькій SES (Служба старших експертів).

   Перед учасниками круглого столу виступив з  презентацією проекту  експерт  в галузі "Освіта" пан Карл Вестенхьофер, який ознайомив присутніх з дуальною системою освіти в Німеччині. Більш детально мова йшла про дуальну форму навчання, її особливості, принципи та основні підходи.

   В ході проведення круглого столу відбулося засідання творчих груп з залученням методистів НМЦ ПТО в Сумській області,  в ході якого розглядалося питання розробки та моделювання експерементальних робочих планів та програм для експериментальних груп, які будуть навчатися у 2017-2018 н.р. з елементами впровадження дуальної форми навчання.

 

Заступник директора з навчальної роботи

Глуходід О.М.

Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю,

пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній.

 А.Дістервег

      Реформування сучасної освіти відбувається в умовах бурхливого розвитку інформаційних технологій. Поліпшення якості освіти є необхідною умовою формування інформаційного суспільства. В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства постає необхідність у стовідсотковому впровадженні у навчально-виховний процес професійно-технічних навчальних закладів інформаційно-комунікативних технологій.

       У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямах діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, упроваджуються нові форми спілкування: через електронну пошту, відеоконференції, участь у роботі Інтернет – конференцій, форумів тощо.

       Упровадження ІКТ у навчальний процес  нині стає необхідністю, адже інформаційне суспільство потребує інформаційної культури від кожного його учасника.

       Тож 12 березня 2017 року в ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» було проведено семінар-практикум «Формування методичної компетентності педагога професійно-технічного навчального закладу. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчальний процес». Метою семінару було формування і вдосконалення інформаційно-комунікативних компетентностей педагогічних працівників закладу, сприяння використанню Інтернет-ресурсів в  навчально-методичній, освітній діяльності, роботі з учнями.

      В ході семінару  обговорювалися питання щодо ефективного впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчальний процес.  Основну увагу було приділено створенню та використанню освітніх блогів . Окреслено   сферу застосування даних веб-ресурсів  як засобів для створення портфоліо  та мережевого щоденника для взаємодії педагог-педагог, педагог-учень. Учасники семінару-практикуму були ознайомлені із технологією та особливостями створення веб-сайту на різних сервісах мережі Інтернет, були проведеніпрактичні вправи зі створення власного блогу на платформі  blogger.

    

        Присутні були ознайомлені  з технологією розробки та впровадження в навчальний процес  електронних навчальних ресурсів (електронних посібників,  практикумів, тестів, кросвордів).

        Викладач інформатики та інформаційних технологій Щербаченко А.Г. розкрила теоретичні та практичні аспекти використання мобільних технологій в освіті та можливості використання мережі Internet у навчальному процесі.

        Педагоги училища розуміють, що інформаційні технології є ресурсом особистісно-професійного зростання, який дозволяє осмислювати і коригувати свою педагогічну практику, засвоювати сучасний педагогічний інструментарій і визначати перспективні цілі своєї самоосвіти.

Голова циклової комісії викладачів та

 майстрів виробничого навчання

                                                                                   металообробного профілю та професій,

                              що є загальними для всіх видів діяльності

Колесник С.М.

    У квітні 2017 року проведено відкритий урок з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» з учнями групи ТУ-4 за професією «Помічник машиніста тепловоза» з теми «Підприємство: особливості, види, умови функціонування».

   

     Під час його проведення використовувались декілька інтерактивних вправ «Доповнити речення», «Асоціативний кущ» та були заслухані повідомлення  про типи підприємст за розмірами.Учні активно працювали над визначенням переваг та недоліків організаційних форм підприємств, розмірів підприємств за наведеними ознаками.  Вправи учні виконували, об′єднавшись в пари.

 

 В кінці уроку було підведено підсумки за допомогою інтерактивної вправи «Мікрофон». Під час уроку було використано мультимедійну презентацію.

 Викладач Савіна О.І.

    20-21.04.2017 Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» було проведено фінальний етап конкурсу «Педагог - новатор  2017», лауреатом якого стала викладач української мови та літератури Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» Руденко Лариса Миколаївна. Учасники конкурсу обмінялись творчим досвідом, своїми ідеями під час проведення конкурсів «Вернісаж педагогічної творчості» (презентація власного блогу), «Світ моїх захоплень», а також презентували власний досвід роботи та виконали творчу роботу.

    Маючи у своєму арсеналі власний стиль, професійні задатки,  Руденко Л.М.конкурсанти продемонструвала високий рівень педагогічної майстерності, уміння використовувати інноваційні методи навчання.

    Чхайло О.М., директор Навчально-методичного центру ПТО у Сумській області, голова журі конкурсу, відмітила високий рівень педагогічної майстерності Руденко Л.М., нагородивши її дипломом та цінним подарунком, а також побажала нових звершень і здобутків у такій нелегкій, але важливій професії, акцентувавши увагу, що «бути  викладачем – це високе покликання, особливий талант. Тільки сильна духом людина може витримати те колосальне навантаження і стрімкий темп постійного вдосконалення, які супроводжують роботу з учнями».

   29 березня 2017 року майстер виробничого навчання Деркачова Майя Дмитрівна провела відкритий урок виробничого навчання в групі №12 з професії « Маляр» з кваліфікації « Маляр 2 розряду» з теми « Суцільне шпаклювання поверхні».

      Урок майстер виробничого навчання розпочала з епіграфу «Набув знань – пристосуй до діла , бо знання без діла – то тяжка ноша». Майстер виробничого навчання з початку уроку налаштувала учнів на позитивне сприйняття інформації, вона продемонструвала власний підхід до проведення уроків виробничого навчання із застосування інноваційних технологій на уроці поглибила знання учнів про переваги сучасних технологій.

      Учні активно працювали на етапі актуалізації опорних знань із заліковим зошитом учня , автором якого є майстер виробничого навчання Деркачова М.Д. На уроці застосовувалась групова форма роботи та робота в парах. На етапі закріплення робочих прийомів було застосовано індивідуальну форму роботи. На уроці учні виконували інтерактивні вправи « Обери правильну відповідь», « Знайди зайвий інструмент». Особливо активно і жваво була проведена вправа « Склади інструкційно – технологічну картку».

            

   

     При поясненні нового матеріалу були використані відеоматеріали. Учні оцінювали свої знання за допомогою картки самооцінювання. При проведенні практичної частини вступного інструктажу учні продемонстрували свої вміння та навички при роботі з електроінструментом та роботою з сучасними  матеріалами фірми « КНАУФ». Протягом всього уроку панувала творча, доброзичлива атмосфера, що стимулювала учнів на засвоєння нових знань, які вони зможуть застосовувати у своїй майбутній трудовій діяльності.

                                                    Голова методичної комісії
                                               викладачів та майстрів виробничого навчання    
                                               будівельного профілю Шевченко С.В.