З метою обговорення актуальних проблем теорії, методики та практики підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці, 6 квітня 2017 року в м.Кривому Розі проведено науково-практичну конференцію «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, в роботі якої взяли участь представники навчально-методичного центру  професійно-технічної освіти  в Сумській області та професійно-технічних навальних закладів  Сумської області.

Учасниками заходу були: академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Н.Г.Ничкало; директор з персоналу ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», Заслужений працівник промисловості О.І.Макаров; директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, Заслужений працівник освіти В.М.Василиненко; головний спеціаліст управління освіти та науки виконкому Криворізької міської Т.Т.Семенюк; начальник відділу активної підтримки безробітних Криворізького міського центру зайнятості О.В.Боголепова; науковці ДВНЗ «Криворізький національний університет», Криворізького державного педагогічного університету;  педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Львівської, Донецької, Одеської, Полтавської та Сумської областей України.

У роботі конференції взяло участь 138 учасників. ДНЗ «Білопільське ВПУ» представила Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи.

Модератором конференції виступив професор кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Л.М.Сергеєва.

В рамках пленарного засідання відбулося обговорення проблеми формування конкурентоздатних фахівців в професійно-технічних навчальних закладах з урахуванням вимог роботодавців.

         Академік Н.Г.Ничкало висвітлила ті процеси і проблеми, які відбуваються в освітянському просторі України, говорила про підвищення рівня якості професійної підготовки через призму європейського досвіду.

Директор НМЦ ПТО у Дніпропетровській області В.М.Василиненко виступив з доповіддю про методичний супровід інтеграційних процесів, які відбуваються в професійній освіті області.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, кандидат педагогічних наук Т.І.Стойчик поділилася досвідом підготовки конкурентоздатних фахівців у співпраці з роботодавцем, акцентувала увагу на експериментальній роботі, розробці стандартів на модульно-компетентнісній основі; виданню підручників; участі у Всеукраїнських виставках та конференціях тощо.

Директор з персоналу ПАТ «Кривбасзалізрудком» О.І.Макаров у своєму виступі зупинився на проблемі дуальної підготовки робітників гірничого профілю на підприємстві та окреслив перспективи співпраці підприємства і навчального закладу в умовах розвитку сучасного ринку праці.

Заступник директора з навчальної роботи ДНЗ «Білопільське ВПУ» О.М.Глуходід,  поділилася досвідом щодо формування конкурентоздатних фахівців через створення та впровадження сучасних засобів навчання у секції за напрямком «Теорія та методика професійної підготовки конкурентоздатних фахівців».

Заступник директора з НР

ДНЗ "Білопільське ВПУ"

О.М.Глуходід

     Відповідно до плану роботи  ДНЗ «Білопільське ВПУ»  в квітні 2016-2017 н.р. було проведено   засідання    педагогічної ради в інтерактивній формі з теми «Проблеми оцінювання  результатів навчання учнів ПТНЗ»  в формі семінару.

     Епіграфом до засідання педагогічної ради були  слова Василя Сухомлинського«Із того, як учень ставиться до оцінки, поставленої вчителем, можна зробити безпомилковий висновок про те, як він ставиться до самого вчителя, наскільки вірить йому й поважає його».

     Педагогічний колектив активно брав участь у інтерактивних та комунікативних вправах «Анограма», «Криголом», «Друдлі», «Ромашка», «Твердий горішок». Цікавими та змістовними були виступи  з тем «Підходи науковців до процедури оцінювання успішності учнів»,    «Система оцінювання навчальних досягнень учнів у різних країнах світу»,  «Психологічний вплив оцінки на учня».

     Упродовж засідання  викладачі та майстри виробничого навчання  плідно працювали, ділилися  своїми знаннями, збагачували свої  професійні якості, і найголовніше, - окреслили шляхи,  подолання неуспішності учнів, викликаної реаліями сучасності, плідно спілкувалися та отримали позитивні емоції. 

 

Методист ДНЗ "Білопільське ВПУ"

Малик І.О.

 

Щоб любити – треба знати, а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну,

величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити.

  Василь Сухомлинський 

     Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області 10 березня 2017 року на базі Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» відбувся семінар-практикум викладачів української мови та літератури професійно-технічних навчальних закладів Сумської області з теми «Формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників через упровадження інноваційних педагогічних технологій».

     Розпочався семінар-практикум з виступу Чхайло О.М., директора Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області за допомогою Skype-спілкування, яка підбила підсумки ІІ етапу обласного конкурсу «Педагог-новатор» у номінації «Викладач української мови та літератури».

     Хоча основна частина семінару-практикуму традиційно складалася з теоретичного та практичного блоків, але вступом до нього стала візитка-привітання Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище», під час якого до учасників семінару звернувся директор училища Христій Ю.Г., зупинившись на пріоритетних напрямках роботи закладу в умовах сьогодення. 

                                                

 

     Учні закладу презентували історію навчального закладу, із захопленням декламували вірші та виконували пісні про красу і велич української мови, про її значимість серед інших мов світу.

     Смоленко О.П., методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, розповіла присутнім про доцільність використання електронних освітніх ресурсів на уроках української мови.

     Заступник директора з навчальної роботи Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» Глуходід О.М. поділилась досвідом роботи щодо формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників через створення та упровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних засобів навчання акцентувавши увагу присутніх на поняттях «технологія», «інновація», «компетентність», «інтерактивне навчання» та структурі та технології створення робочих та залікових зошитів учня, зошитів для лабораторно-практичних робіт, навчальних посібників, які були розроблені викладачами та майстрами виробничого навчання ДНЗ «Білопільське ВПУ».

     Нікого не залишив байдужим і нетрадиційний урок з теми «Складні випадки правопису: великої букви, імен та по батькові, прізвищ», проведений викладачем української мови та літератури ДНЗ «Білопільське ВПУ» Руденко Ларисою Миколаївною для учнів групи № 11 з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза». Педагог показала можливості проведення сучасного уроку української мови шляхом використання сучасних методів і прийомів навчання. Викладач вміло розвивала навчальну, пізнавальну діяльність учнів і керувала нею; налаштовувала учнів на активну роботу на уроці. Авторська презентація, міжпредметні зв’язки, яскраві ілюстрації, випереджувальні завдання, використання таких приймів як «Передбачення», «Незакінчене речення», «Зашифроване посилання», робота з робочим зошитом учня з української мови  - все це дало високу результативність. Даний урок був яскравим прикладом ефективного використання інноваційних технологій на уроках української мови для молодих та досвідчених викладачів.

     У ході проведення семінару-практикуму члени творчої групи викладачів української мови та літератури презентували кращий досвід роботи з актуальних питань. Так, Матяш Л.М., методист, викладач української мови та літератури Державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти», розкрила суть застосування інноваційних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку. Яцменко С.М., викладач української мови та літератури Державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище», розповіла колегам про особливості активізації пізнавальної діяльності учнів через професійне спрямування навчального матеріалу на уроках української мови. Викладач української мови та літератури Державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» Салій О.М. поділилася з присутніми новими ідеями щодо самостійної роботи учнів з використанням засобів ІКТ на уроках української мови та літератури. Презентувала робочий зошит для учнів з української літератури. Касьяненко Т.О., викладач української мови та літератури Державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» поділилася з колегами досвідом роботи з теми «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках української мови та літератури і в позаурочний час».

     Смирнова І.О., методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області, ознайомили присутніх із основами використання он-лайн дошки Padlet та Інтернет-сервісами LearningApps у навчальному процесі. У своєму виступі методист зауважила, що для викладачів он-лайн-дошка може стати засобом оцінки психологічного стану на будь-якому етапі уроку (дошка настроїв); візуалізації інформації; організації проектної діяльності учнів.

     Для  педагогів було проведено практичне заняття з теми «Організація роботи в групах за допомогою електронної дошки Padlet». Учасників семінару було поділено на п’ять груп, кожна з яких опанувала технологію створення записів різного типу на он-лайн дошці Padlet, а також ознайомилась із перевагами Інтернет-сервісів LearningApps.

 

     Під час круглого столу учасники семінару   обмінялися думками, висловили захоплення від побаченого на уроці, побажали учням наполегливості в оволодінні знаннями, а викладачам – натхнення і невичерпної творчої думки.

     Проведений семінар-практикум ще раз переконливо засвідчив ефективність застосування інноваційних педагогічних технологій на уроках словесності.

 

       08 лютого 2017 року був проведений відкритий  урок в групі  №21 з предмету «Захист Вітчизни» з теми  ″ Ручні осколкові гранати, поводження з ними, догляд і зберігання"

       Урок розпочався з шикування групи, доповіді командира відділення про наявність учнів, готовність їх до проведення занять, Викладач привітався з учнями , на що учні також відповіли привітанням згідно з Уставом.  Потім учні виконали стройові прийоми;: повороти на місці; команди «ШИКУЙСЬ» і «РІВНЯЙСЬ», «СТАТИ ДО СТРОЮ» . «Право-РУЧ»,  «До класу кроком руш»!», підхід до командира.    

   ….. Захищати Вітчизну - це справа для справжніх мужчин!

    Це не просто слова: честь , кар’єра, звання, або чин….

    Захищати Вітчизну – то вічний вогонь у вінках,

    То – з всіх почестей – честь!

    То професія хлопці така!!!

   - такими словами В. Цимбалюка  розпочав урок викладач Л.М. Богатиренко, який відзначив, що особливо актуальним сьогодні є патріотичне виховання та підготовка юнаків до захисту життя та здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час,  до служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

      

      Для повторення пройденого матеріалу було проведено вибірковий диктант, після чого учні здійснювали самоперевірку за допомогою  карток самооцінювання.

     На попередньому уроці учням було запропоновано випереджувальне завдання.  На етапі актуалізації опорних знань учні презентували свої повідомлення «Історія створення гранат», «Міфи про гранати».

    На етапі вивчення нового матеріалу учні переглянули відеоролики «Еволюція ручних гранат» та «Ручні гранати, їх будова. Поводження з гранатами». Після перегляду відеороликів  проведено узагальнення та систематизацію знань з даної теми за допомогою тестових завдань.

     В кінці уроку учням запропоновано переглянути «Правила поводження з вибухо-небезпечними предметами».

   

Викладач предмету «Захист Вітчизни»    Богатиренко Л.М.

 

      У період з 06.02.2017 по 10.02.2017 року в училищі пройшов тиждень фізико-математичних дисциплін, девізом якого були слова: «Проникаючи в зоряні далі, в таємниці земної кори, наука всіх закликає: Ти міркуй, фантазуй, твори!»

      Розпочався тиждень з організаційної лінійки та оголошення завдання до проведення математичної конференції «Золотий переріз – душа гармонії». Отримавши завдання, кожна група включилася  в роботу. Учні ІІІ курсу підготували мультимедійні презентації та познайомили з ними учнів І-ІІ курсів. 07.02.2017 р. викладачем математики Щербаченко А.Г. у групі №11 за професією «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза.» було проведено відкритий урок з алгебри і початків аналізу на тему «Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу».

                      

      У середу відбувся позакласний захід з фізики «Зустріч у фізичному кафе», під час проведення якого найактивнішими були учні І курсу. Вони підібрали матеріали та підготували: кросворди, ребуси, реферати про видатних фізиків, астрономів, математиків, звернувши особливу увагу на українських вчених.

      Під лозунгом «Мудрим підкоряються вершини» пройшов день історії фізики, в рамках якого було проведено усний журнал  «Українці всесвіту. Внесок українських вчених у розвиток фізики»,  озвучено цікаві факти про видатних вчених. Учні всіх курсів під час уроків фізики та математики демонстрували та озвучували свої мультимедійні презентації «Сторінки історії фізико-математичних дисциплін», що розширило пізнавальні інтереси учнів та створило базу для зміцнення позитивного ставлення до навчання.

      При підведенні підсумків тижня у кожній групі було відзначено найактивніших учасників, оголошено подяку за участь у проведених заходах.

Щербаченко А.Г., ШостакН.М.