21 вересня 2017 року на базі Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» відбулося засідання обласної творчої групи викладачів природничого циклу «Ініціатива» з теми «Педагогічні умови професійного спрямування предметів природничого циклу для викладачів хімії, біології та географії».

     Відкрив засідання директор училища Христій Ю.Г., який ознайомив присутніх з історією училища, його надбаннями та пріорітетами роботи/

     Заступник директора з навчальної роботи, О.М.Глуходід  розповіла про систему роботи викладачів щодо створення та впровадження робочих та залікових  зошитів учня, електронних навчальних посібників.

     

     Голова творчої групи, методист НМЦ ПТО у Сумській області Г.І.Докторович поінформувала членів творчої групи про пріорітети освіти ХХІ століття та особливості викладання предметів природничого циклу2017-2018 н. р.

     Викладач ДНЗ «Білопільське ВПУ», Скрипченко І.М., поділилась досвідом роботи щодо використання робочих зошитів учня з предметів природничих дисциплін. Вона презентувала електронний конспект уроку з професійною направленістю з географії  для учнів, які здобувають професії «Помічник машиніста тепловоза»,  «Помічник машиніста електровоза».

     У кінці зустрічі члени творчої групи внесли пропозицію щодо створення збірки методичних напрацювань з професійною направленістю.

 

Методист Малик І.О.

 

16-18 березня 2017 р.  у м. Києві відбулася Восьма  Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» та П’ята Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва, організаторами якої була Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Необхідно відзначити, що Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим і науковим рівнем, змістовністю науково-практичної та ділової програми з найбільш важливих і актуальних питань галузі освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти та кількістю відвідувачів визнана найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні.

На виставці було представлено новітні практичні напрацювання, інноваційні ідеї та технології в сфері освіти; досягнення в реалізації законів про освіту; сучасні засоби навчання, обладнання; інноваційні програми та рішення для впровадження в освітню практику.

Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» презентував у конкурсі з тематичної номінації «Компетентісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах професійно-технічної освіти» посібник з предмету «Будова та ремонт рухомого складу» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу», створений викладачем предметів професійно-теоретичної підготовки Колесник С.М. та отримав золоту медаль за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти.

Вітаємо з перемогою!

Заступник директора з НР 

О.М.Глуходід

      28 березня  2017 року був проведений відкритийурок з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» в групі №11, що навчається за професією «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з теми «Сигнали на залізничному транспорті, їх класифікація».

     Урок розпочався з вправи «Долоні», яка сприяла активізації уваги учнів.

     Епіграфом до уроку стало прислів’я «Добре навчати того, хто сам хоче знати», бо значення знань в житті дуже важливе, а для залізничників знання правил технічної експлуатації та інструкцій – це запорука безпеки руху  на залізничному транспорті. Далі учні переглянули відеоролик «До чого приводить порушення вимог правил технічної експлуатації».

                                                 

     Перед початком вивчення нового матеріалу учням було запропоновано вправи «Анаграма» та «Асоціація». На уроці учні самостійно здобували необхідну інформацію з теми Сигнали та іх класифікація»  та «складали»  в «Скриньку знань».

     На етапі закріплення нового матеріалу учні мали змогу виконати інтерактивні вправи , які були створені викладачем в програмі Learning. Apps. Після цього учням було запропоновано вправу «Сходинки успіху» та відеороликом «Я бажаю вам сонця та миру». Урок  був проведений в творчій та доброзичливій атмосфері.

 

Викладач предмета

«Правила технічноїексплуатації та інструкції»

  Чаус Є.В.

 

     28 березня 2017 року був проведений відкритий урок виробничого навчання в групі ТУ-1 з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», з теми «Документообіг та його організація. Зберігання документів.»

     З метою налаштування учнів на продуктивну роботу урок було розпочато з епіграфу «Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини – тільки один…» Ж. Руссо.

     Метою даного заняття було ознайомлення учнів з основними поняттями, принципами ведення облікової документації та її зберігання, навчити їх складати графіки з перевірки документообігу.

        

     Під час вступного інструктажу, на етапі актуалізації опорних знань, учні активно працювали, заповнюючи схему «Класифікація бухгалтерських документів», доповнювали речення, давали відповіді на питання, також вони презентували свої повідомлення з тем, які отримали напередодні. Свої знання вони оцінювали за допомогою картки самооцінювання. На протязі всього уроку панувала творча та доброзичлива атмосфера, що стимулювала учнів не тільки  на засвоєння нових знань, а і на формування вмінь і навичок  які вони застосовували під час виконання практичних завдань.

 

Майстер виробничого навчання

Шаповалова Римма Андріївна 

   23 березня 2017 року в групі №12, учні якої здобувають професію «Штукатур. Маляр. Лицювальник-плиточник», було проведеновідкритий  урок з хімії «Амоніак: властивості та використання. Солі амонію. Якісна реакція  на йони амонію» викладачем Скрипченко І.М. На уроці учні не тільки засвоїли матеріал про амоній, а й розглянули історію його відкриття, познайомилися з його будовою та властивостями. Урок був тісно пов'язаний із життям, тому першокурсники самі аналізували, пояснювали, робили висновки.

 

   Викладач вдало поєднала традиційні та інноваційні методи навчання, використала сучасні інформаційно - комунікаційні  технології, дидактичний  матеріал. Застосувавши проблемні ситуації, викладач змогла  значно активізувати роботу учнів на уроці, підвищити їх інтерес до навчального матеріалу.  Використання форм колективної, групової, індивідуальної та самостійної роботи учнів на уроці забезпечило індивідуалізацію та диференціацію навчання.

 

   Скрипченко І.М. в повній мірі реалізувала триєдину мету уроку. Акцент уроку зосередила на лабораторному досліді, під час якого учні самостійно проводили якісні реакції на йони амонію. Важливим на уроці було те, що учні не лише засвоювали знання з хімії, а і закріплювали вміння дотримуватися правил техніки безпеки.

 

   Далі  викладач запропонувала учням проаналізувати  проблемну ситуацію щодо  забруднення навколишнього середовища    через витоки амоніаку.

 

   На уроці панувала атмосфера  співпраці та  успіху, що сприяла формуванню у наших учнів пізнавальних можливостей  і бажання розширювати й поглиблювати рівень своїх навчальних досягнень.

 

                                             Методист  ДНЗ «Білопільське ВПУ»

Малик І.О.