16-18 березня 2017 р.  у м. Києві відбулася Восьма  Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2017» та П’ята Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та юнацтва, організаторами якої була Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Необхідно відзначити, що Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим і науковим рівнем, змістовністю науково-практичної та ділової програми з найбільш важливих і актуальних питань галузі освіти, чисельністю учасників усіх ланок освіти та кількістю відвідувачів визнана найбільш рейтинговою та широкомасштабною в Україні.

На виставці було представлено новітні практичні напрацювання, інноваційні ідеї та технології в сфері освіти; досягнення в реалізації законів про освіту; сучасні засоби навчання, обладнання; інноваційні програми та рішення для впровадження в освітню практику.

Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» презентував у конкурсі з тематичної номінації «Компетентісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах професійно-технічної освіти» посібник з предмету «Будова та ремонт рухомого складу» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу», створений викладачем предметів професійно-теоретичної підготовки Колесник С.М. та отримав золоту медаль за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти.

Вітаємо з перемогою!

Заступник директора з НР 

О.М.Глуходід

      28 березня  2017 року був проведений відкритийурок з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» в групі №11, що навчається за професією «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з теми «Сигнали на залізничному транспорті, їх класифікація».

     Урок розпочався з вправи «Долоні», яка сприяла активізації уваги учнів.

     Епіграфом до уроку стало прислів’я «Добре навчати того, хто сам хоче знати», бо значення знань в житті дуже важливе, а для залізничників знання правил технічної експлуатації та інструкцій – це запорука безпеки руху  на залізничному транспорті. Далі учні переглянули відеоролик «До чого приводить порушення вимог правил технічної експлуатації».

                                                 

     Перед початком вивчення нового матеріалу учням було запропоновано вправи «Анаграма» та «Асоціація». На уроці учні самостійно здобували необхідну інформацію з теми Сигнали та іх класифікація»  та «складали»  в «Скриньку знань».

     На етапі закріплення нового матеріалу учні мали змогу виконати інтерактивні вправи , які були створені викладачем в програмі Learning. Apps. Після цього учням було запропоновано вправу «Сходинки успіху» та відеороликом «Я бажаю вам сонця та миру». Урок  був проведений в творчій та доброзичливій атмосфері.

 

Викладач предмета

«Правила технічноїексплуатації та інструкції»

  Чаус Є.В.

 

     28 березня 2017 року був проведений відкритий урок виробничого навчання в групі ТУ-1 з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», з теми «Документообіг та його організація. Зберігання документів.»

     З метою налаштування учнів на продуктивну роботу урок було розпочато з епіграфу «Тисячі шляхів ведуть до помилки, до істини – тільки один…» Ж. Руссо.

     Метою даного заняття було ознайомлення учнів з основними поняттями, принципами ведення облікової документації та її зберігання, навчити їх складати графіки з перевірки документообігу.

        

     Під час вступного інструктажу, на етапі актуалізації опорних знань, учні активно працювали, заповнюючи схему «Класифікація бухгалтерських документів», доповнювали речення, давали відповіді на питання, також вони презентували свої повідомлення з тем, які отримали напередодні. Свої знання вони оцінювали за допомогою картки самооцінювання. На протязі всього уроку панувала творча та доброзичлива атмосфера, що стимулювала учнів не тільки  на засвоєння нових знань, а і на формування вмінь і навичок  які вони застосовували під час виконання практичних завдань.

 

Майстер виробничого навчання

Шаповалова Римма Андріївна 

   23 березня 2017 року в групі №12, учні якої здобувають професію «Штукатур. Маляр. Лицювальник-плиточник», було проведеновідкритий  урок з хімії «Амоніак: властивості та використання. Солі амонію. Якісна реакція  на йони амонію» викладачем Скрипченко І.М. На уроці учні не тільки засвоїли матеріал про амоній, а й розглянули історію його відкриття, познайомилися з його будовою та властивостями. Урок був тісно пов'язаний із життям, тому першокурсники самі аналізували, пояснювали, робили висновки.

 

   Викладач вдало поєднала традиційні та інноваційні методи навчання, використала сучасні інформаційно - комунікаційні  технології, дидактичний  матеріал. Застосувавши проблемні ситуації, викладач змогла  значно активізувати роботу учнів на уроці, підвищити їх інтерес до навчального матеріалу.  Використання форм колективної, групової, індивідуальної та самостійної роботи учнів на уроці забезпечило індивідуалізацію та диференціацію навчання.

 

   Скрипченко І.М. в повній мірі реалізувала триєдину мету уроку. Акцент уроку зосередила на лабораторному досліді, під час якого учні самостійно проводили якісні реакції на йони амонію. Важливим на уроці було те, що учні не лише засвоювали знання з хімії, а і закріплювали вміння дотримуватися правил техніки безпеки.

 

   Далі  викладач запропонувала учням проаналізувати  проблемну ситуацію щодо  забруднення навколишнього середовища    через витоки амоніаку.

 

   На уроці панувала атмосфера  співпраці та  успіху, що сприяла формуванню у наших учнів пізнавальних можливостей  і бажання розширювати й поглиблювати рівень своїх навчальних досягнень.

 

                                             Методист  ДНЗ «Білопільське ВПУ»

Малик І.О.

 

   25 квітня 2017 року делегація педагогів ДНЗ «Білопільське ВПУ» у кількості 7 осіб  взяла участь  у засіданні круглого столу «Упровадження елементів дуальної форми навчання: цілі, завдання», яке було проведено на базі ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище».

   Засідання відкрила  директор НМЦ ПТО в Сумській області Олена Чхайло, яка зосередила увагу присутніх на  основних завданнях дослідно-експериментальної роботи у професійно-технічних закладах області «Сьогодні впровадження елементів дуальної форми навчання – це один із пріоритетних кроків Уряду, головною метою якого є підготовка конкурентоздатного робітника, здатного гнучко реагувати на зміни сучасного ринку праці».

  Олена Назаренко, заступник начальника Управління освіти і науки Сумської міської ради з питань професійно-технічної освіти, презентувала проект по залученню іноземного експерта в галузі «Освіта» пана Карла Вестенхьофера в рамках участі Сумської міської ради у німецькій SES (Служба старших експертів).

   Перед учасниками круглого столу виступив з  презентацією проекту  експерт  в галузі "Освіта" пан Карл Вестенхьофер, який ознайомив присутніх з дуальною системою освіти в Німеччині. Більш детально мова йшла про дуальну форму навчання, її особливості, принципи та основні підходи.

   В ході проведення круглого столу відбулося засідання творчих груп з залученням методистів НМЦ ПТО в Сумській області,  в ході якого розглядалося питання розробки та моделювання експерементальних робочих планів та програм для експериментальних груп, які будуть навчатися у 2017-2018 н.р. з елементами впровадження дуальної форми навчання.

 

Заступник директора з навчальної роботи

Глуходід О.М.