«ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»

 Вже традицією в училищі стало проведення тижнів професійної майстерності. Так в період з 16 по 20 грудня 2013 року в ДНЗ «Білопільське ВПУ»  бувпроведений тиждень з професії «Оператор комп’ютерного набору». В ході тижня були організовані такі заходи, як виставка учнівських робіт, проведено відкритий урок з професійно-теоретичної підготовки на тему «Загальні відомості про PowerPoint. Інтерфейс програми», ток-шоу професійної майстерності «Інфоманія», тематичний вечір «Цікаво знати все!», випуск стінної газети «Байт». Створені учнями буклети, кросворди та творчі роботи були наповнені цікавими та корисними матеріалами, бажаючи мали змогу їх оглянути та оцінити.

Детальніше: ТИЖДЕНЬ З ПРОФЕСІЇ "Оператор комп`ютерного набору"

     

У рамках роботи  над  єдиною методичною  проблемою "Удосконалення навчально-пізнавальної діяльності учнів через впровадження педагогічних та виробничих технологій" організовано наступні колективні форми  методичної  роботи :

- школа  молодого  спеціаліста «Шанс» (керівники Малик І.О.;  Бойко М.В.)

- творча  група з реалізації єдиної  методичної проблеми  «Удосконалення навчально-пізнавальної  діяльності  учнів  через  впровадження педагогічних та виробничих  технологій»  (керівники  Заяц Н.І., Брюховецька В.П.)

-  школа творчо працюючих викладачів та майстрів виробничого навчання  «Розвиток  критичного  мислення – шлях підвищення ефективності  навчального  процесу». (керівник Колесник С.М.)

     З метою підвищення  педагогічної  майстерності  педагогів  спланували : 

- психолого-педагогічний  консиліум «Проблеми адаптації  першокурсників  в училищі»;

-  навчально-профілактичний семінар – практикум «Непередбачувана ситуація в педагогічній взаємодії »;

-  нетрадиційну  педагогічну раду «Сучасний урок як спільна творчість учня і педагога»;

- семінар-практикум «Психічна саморегуляція- шлях попередження емоційного вигорання педагога»;

- методичний турнір "У світі інноватики";

-тренінг "Психологопедагогічний супровід обдарованих учнів";

- фестиваль педагогічної майстерності "Через творчість- до успіху".

-  узагальнення передового педагогічного  досвіду роботи викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Колесник С.М. "Компетентісний підхід до навчання через впровадження інноваційних технологій", викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Шевченко С.В. «Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності через створення комплексного методичного забезпечення предметів будівельного профілю", викладача предметів загальноосвітньої підготовки Ткаченко Н.В. "Розвиток пізнавальної та творчої діяльності учнів на уроках суспільних дисциплін"

-  роботу  над ІV етапом  інноваційного  проекту «Формування  моделі компетентного  педагога ДНЗ "Білопільське ВПУ" через впровадження педагогічних та виробничих  технологій» .

-   проведення  спільних  засідань  методичних комісій  для  посилення взаємозвֹ’язку   між  загальноосвітньою   і   професійною  підготовкою  з метою  здійснення  міжпредметних  зв’язків  з тем :

     -  « Адаптація першокурсників : проблеми, здобутки  та  знахідки».

     -  «Впровадження здоров`язбережних технологій у навчально-виховний процес як умова формування культури здоров`я учнів та педагогів"

   

 

      Педагоги училища продовжать роботу над ІІІ етапом дослідження та реалізації єдиної методичної проблеми «Удосконалення навчально-пізнавальної діяльності учнів через впровадження педагогічних та виробничих технологій»

 

      Необхідно відзначити, що робота над ІІІ етапом реалізації єдиної методичної проблеми передбачає  стимулювання пізнавальної активності учнів, активізацію діяльності учнів на всіх етапах уроків теоретичного та виробничого навчання . А отже, дуже велику роль в діяльності викладачів та майстрів в/н, щодо активізації пізнавальної діяльності учнів відіграє:

  1. Раціональне планування навчальної діяльності учня на уроці;
  2. Організація співробітництва з учнями на уроці;
  3. Нестандартні форми та методи викладання;
  4. Міжпредметні зв’язки;
  5. Створення робочих та залікових зошитів учня;
  6. Упровадження диференційованого підходу до учнів.

      Таким чином, робота над єдиною методичною проблемою – це робота щодо впровадження педагогами училища компетентнісно-особистісного підходу до навчання. Завданням роботи над ІІІ етапом з дослідження та реалізації єдиної методичної проблеми училищє було: навчити педагогів, як спонукати учнів стати активними учасниками навчального процесу, як розвивати в учнів потребу в самостійному оволодінні раціональними методами роботи, як стимулювати розвиток розумових здібностей учнів. 

Згідно із планом організаційно-методичних заходів НМЦ ПТО у Сумській області 13травня 2014 року відбудеться семінар-практикум для голів методичних комісій професійного напрямку в ДНЗ "Білопільське ВПУ"