Шокола Алла Миколаївна,  як переможець відбіркового  етапу обласного конкурсу «Педагог – новатор - 2014», представляла ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» за номінацією «Викладач професійно-теоретичної підготовки» у заключному етапі обласного конкурсу.

Цей  тур конкурсу «Педагог-новатор - 2014» проходив з 08.04.2014 по 10.04.2014 на базі ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового  господарства».

На заключному  етапі конкурсу у конкурсних завданнях:

самопрезентація, презентація досвіду роботи, конкурсний урок, самоаналіз уроку, світ моїх захоплень, вернісаж педагогічної творчості  учасникам  необхідно було продемонструвати педагогічну та професійну майстерність, визначити перспективні напрямки педагогічного пошуку, поділитися з колегами новими ідеями, творчим досвідом та інноваційними технологіями. 

Серед 5 учасників заключного туру «Педагог-новатор-2014» у номінації «Викладач професійно-теоретичної підготовки», Алла Миколаївна Шокола гідно представила наш навчальний заклад.

 

 

17 грудня 2013 року викладач Шевченко Світлана Володимирівна провела відкритий урок з технології штукатурних робіт в групі №12 з  професії «Штукатур», з кваліфікації «Штукатур ІІ розряду» з  теми  «Прийоми накидання сумішей навкидь ковшем на стіни та стелю».

Урок розпочався з ліричних слів, які дали натхнення учням на роботу під час уроку та з епіграфу  «Не золотом людина цінується, а знанням і хистом» (перське прислів’я). Форма організації навчальної діяльності на уроці - робота в малих групах. Кожна група отримала різнорівневі завдання. Під час уроку учні активно працювали з робочим зошитом, автором якого є  викладач Шевченко С.В. Велика увага приділялась  диференційованому підходу до учнів. Превалювали такі завдання як «Оберіть правильну відповідь», «Знайдіть  відмінність», «Заповніть таблицю», «Знайдіть помилку», «Дайте відповіді на запитання». Урок пройшов на належному   рівні. Були використані сучасні засоби навчання (мультимедійний проектор, комп’ютер, мультимедійна презентація). А головне досягнення уроку – це належні знання учнів!

З 9 грудня по 13 грудня 2013 року в ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» проходив тиждень природничих дисциплін,до програми якого було включено  різноманітні конкурси та заходи. Але найцікавішим для учнів став позакласний захід  «Я люблю біологію», який провела викладач біології Скрипченко І.М., метою якого було  викликати в учнів інтерес до біології, сформувати вміння аналізувати, передбачати, узагальнювати, розвивати логічне мислення, виховувати відповідальність за колективну справу. У заході взяли участь дві команди учнів другого курсу. Захід доповнювався музикальними завданнями з біологічним змістом. Переможцями  заходу стали учні  групи №21 за професією «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза».

У березні 2014 року викладачем Руденко Л.М. був проведений відкритий урок з української мови по темі «Морфологічна будова слова. Основні орфограми в префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору»

Урок розпочався з повчальної притчі. яка спонукала учнів замислитися над тим,як важливо зрозуміти і відчути своє покликання на сьогоднішньому уроці та в майбутньому.

Під час відкритого уроку викладач використала різні форми та методи роботи на уроці. Найбільш зацікавив учнів словниково-графічний диктант, який передбачав написання слів-професіоналізмів, що відповідали б схемам, зазначених викладачем.   

Практична робота над дослідженням тексту сприяла розвитку в учнів пізнавальної діяльності, а саме учні повинні були дібрати заголовок до тексту, назвати стиль мовлення тексту та пояснити зміст речень.

   

Згідно з планом роботи училища на 2013-14н.р. та відповідно до наказу від 04.09.2013 р. № 322 «Про вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду педагогів училища у 2013-2014н.р.» в закладі вивчався досвід роботи викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Колесник С.М. з теми «Компетентнісний підхід до навчання через впровадження інноваційних технологій».

Враховуючи, що пріоритетним напрямком  в діяльності державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» є ефективна підготовка випускника до інноваційної діяльності в умовах ринку праці, викладач  ставить перед собою завдання: запровадження компетентнісного підходу до навчання через створення сучасних засобів навчання.

Одним із головних інструментів  упровадження компетентнісного підходу до навчання Колесник С.М.  вважає створення робочих зошитів учня, під час роботи з якими відбувається активізація і розвиток творчої діяльності учнів, формується їх творча компетентність. Викладачем створено:

2011 - Робочий зошит учня з охорони праці;

2012 - Робочий зошит учня з будівельного креслення;

2013 - Робочий зошит для практичних робіт з будівельного креслення.

В своїй роботі викладач застосовує  ігрові форми проведення навчальних занять на основі ІКТ, які дають можливість викликати  цікавість до предмету, розвинути співробітництво між педагогом та  учнями

Ще     однією з інноваційних технологій навчання, яку застосовує викладач, є ситуаційна методика (аналіз ситуацій, метод case-study)

Розробляючи ситуаційні завдання, викладач враховує специфіку навчального матеріалу, вік учнів, професійну  спрямованість ситуаційного завдання для конкретної навчальної групи залежно від професії, яку здобувають учні.

Використання інноваційних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості.