З 9 грудня по 13 грудня 2013 року в ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» проходив тиждень природничих дисциплін,до програми якого було включено  різноманітні конкурси та заходи. Але найцікавішим для учнів став позакласний захід  «Я люблю біологію», який провела викладач біології Скрипченко І.М., метою якого було  викликати в учнів інтерес до біології, сформувати вміння аналізувати, передбачати, узагальнювати, розвивати логічне мислення, виховувати відповідальність за колективну справу. У заході взяли участь дві команди учнів другого курсу. Захід доповнювався музикальними завданнями з біологічним змістом. Переможцями  заходу стали учні  групи №21 за професією «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза».

У березні 2014 року викладачем Руденко Л.М. був проведений відкритий урок з української мови по темі «Морфологічна будова слова. Основні орфограми в префіксах і суфіксах. Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору»

Урок розпочався з повчальної притчі. яка спонукала учнів замислитися над тим,як важливо зрозуміти і відчути своє покликання на сьогоднішньому уроці та в майбутньому.

Під час відкритого уроку викладач використала різні форми та методи роботи на уроці. Найбільш зацікавив учнів словниково-графічний диктант, який передбачав написання слів-професіоналізмів, що відповідали б схемам, зазначених викладачем.   

Практична робота над дослідженням тексту сприяла розвитку в учнів пізнавальної діяльності, а саме учні повинні були дібрати заголовок до тексту, назвати стиль мовлення тексту та пояснити зміст речень.

   

Згідно з планом роботи училища на 2013-14н.р. та відповідно до наказу від 04.09.2013 р. № 322 «Про вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду педагогів училища у 2013-2014н.р.» в закладі вивчався досвід роботи викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Колесник С.М. з теми «Компетентнісний підхід до навчання через впровадження інноваційних технологій».

Враховуючи, що пріоритетним напрямком  в діяльності державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» є ефективна підготовка випускника до інноваційної діяльності в умовах ринку праці, викладач  ставить перед собою завдання: запровадження компетентнісного підходу до навчання через створення сучасних засобів навчання.

Одним із головних інструментів  упровадження компетентнісного підходу до навчання Колесник С.М.  вважає створення робочих зошитів учня, під час роботи з якими відбувається активізація і розвиток творчої діяльності учнів, формується їх творча компетентність. Викладачем створено:

2011 - Робочий зошит учня з охорони праці;

2012 - Робочий зошит учня з будівельного креслення;

2013 - Робочий зошит для практичних робіт з будівельного креслення.

В своїй роботі викладач застосовує  ігрові форми проведення навчальних занять на основі ІКТ, які дають можливість викликати  цікавість до предмету, розвинути співробітництво між педагогом та  учнями

Ще     однією з інноваційних технологій навчання, яку застосовує викладач, є ситуаційна методика (аналіз ситуацій, метод case-study)

Розробляючи ситуаційні завдання, викладач враховує специфіку навчального матеріалу, вік учнів, професійну  спрямованість ситуаційного завдання для конкретної навчальної групи залежно від професії, яку здобувають учні.

Використання інноваційних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості  й порозуміння, зняття з душі дитини  почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості.

 

11 лютого 2014 року  в ДНЗ «Білопільське ВПУ»  було проведено інтерактивну педагогічну раду «Сучасний урок як спільна творчість учнів та педагога».

Учасники педради намагалися відповісти на питання: «Коли учневі нецікаво вчитися?», «Коли викладачеві нецікаво вчити?», створювали власні міні-проекти: «Аспекти ефективності сучасного уроку». Змістовними були виступи викладачів Руденко Л.М. «Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури» та  Подибайло А.В. «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі»

Педагоги обговорили питання активізації творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу та креативності учасників педагогічного процесу. Психологом Логвин О.М. було надано результати анкетування педагогів щодо схильності до роботи з обдарованими учнями та діагностування творчого потенціалу учнів. Були  проведені  інтерактивні вправи на розвиток творчості та креативності учасників педагогічного процесу.


 

  

27 березня 2014 року в ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» було проведено семінар з теми «Психічна саморегуляція – шлях подолання емоційного вигорання педагога». У семінарі взяли участь педагогічні працівники училища. Учасників ознайомили з феноменом «емоційне вигорання». Викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Шевченко С.В. інформувала учасників про причини та складові синдрому емоційного вигорання, майстер виробничого навчання Колєснік Н.В. ознайомила присутніх із симптоми синдрому вигорання. Були проведені різноманітні вправи: вправа-очікування, вправа-асоціація, мозковий штурм, вправа на зняття емоційної напруги та ін. Найбільше учасникам сподобались вправа «Рекомендації» та вправа на зняття емоційної напруги. В ході семінару учасники змогли виявити свою схильність до стресу. Психолог училища провела попереднє діагностування педагогічних працівників з метою визначення сформованості показників емоційного вигорання, результати якого були висвітлені на семінарі. Педагогічні працівники отримали пам’ятки «15 способів подолання емоційного вигорання». По закінченню семінару всі учасники були запрошені на чаювання. Загалом семінар залишив теплі та приємні спогади.