Глобалізація інформаційного простору, широке оволодіння комп’ютерними технологіями, зростання рівня інформатизації закладів освіти є позитивним проявом сучасності. Так, навіть у рекомендаціях концепції Нової української школи однією з основних ключових компетентностей є інформаційно-цифрова компетентність, яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Сучасні учні живуть в оточенні яскравого світу комп’ютерних ігор та анімації. Щоб постійно володіти увагою таких учнів і зробити навчання цікавим для них, викладач повинен мати у своєму розпорядженні яскраві інтерактивні матеріали та залучати сучасні цифрові технології. Одним із технологічних засобів, що довів свою ефективність, є інтерактивна (мультимедійна) дошка.

8 квітня 2019 року викладач математики Щербаченко А.Г. провела відкритий урок в групі №32 з теми «Об’єм циліндра» з використанням презентації, створеної засобами програми SmartNotebook для інтерактивної дошки. Метою уроку було повторення вивченого матеріалу (многогранники, тіла обертання), знайомство з поняттям об′єму, формулою об′єму циліндра та застосування цієї формули для розв′язування життєвих задач а також підготовка до ЗНО.

На етапі актуалізації знань учні будували елементи циліндра. Для цього завдання був використаний інтерактивний засіб «Кидання кубика», а також можливість клонування відрізків та зміни їх положення. Наступним завданням була вікторина – обери правильну формулу, в якій учні по черзі виходили до дошки та обирали правильну формулу із запропонованих варіантів, яку вони мали перемістити на заготовлене поле. Програма сама визначає правильність їхнього вибору. Це завдання зроблено по шаблону інтерактивного засобу «Обери один варіант».

На етапі формування навичок учні розв′язували задачі, які підібрані таким чином, щоб вони могли використати їх в своєму житті (обчислення об′єму тіла неправильної форми, визначення площі забруднення океану). Розв′язуючи такі задачі, учні розуміють важливість математики для людини, вчаться застосовувати свої знання у повсякденному житті, берегти оточуюче середовище. На прикладі однієї із задач, учні зрозуміли масштаби екологічної катастрофи, яку може спричинити лише 1 м3 нафти в океані, що сприяє екологічному вихованню.

Наприкінці уроку викладач продемонструвала майбутнім спеціалістам з професії «Штукатур. Маляр. Лицювальник – плиточник» презентацію на тему «Циліндри в архітектурі».

Викладач Щербаченко А.Г. успішно організувала роботу всіх учнів на уроці за допомогою інтерактивних завдань, розроблених засобами програми SmartNotebook для інтерактивної дошки. Учні були надзвичайно активними, а урок – ефективним. Такі уроки говорять про готовність викладачів застосовувати всі наявні можливості для навчання на уроці та підвищувати свою компетенцію у використанні нових інформаційних технологій.

Методист  Малик І.О.

 

МИ ДЛЯ ЄВРОПИ – ЄВРОПА ДЛЯ НАС…

НОВІ ГОРИЗОНТИ ВІДКРИТИ ВЖЕ ЧАС!

 

Кожного року в ДНЗ «Білопільське ВПУ»  проходять відкриті уроки з природничих дисциплін, не став виключенням і цей навчальний рік. 30 січня 2019 року викладач географії Скрипченко І.М. провела відкритий урок в групі №21 з теми  «Загальний огляд Європи.(ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта.Форми державного правління і територіального устрою країн Європи.)»

 

Тема «Країни Європи. Загальна характеристика регіону»  є однією з важливих тем курсу «Економічна і соціальна географія світу».  При  її вивченні основна увага зосереджується на особливостях економіко – географічного положення регіону, природних умовах та ресурсах, демографічній ситуації та особливостях розвитку господарства.

 

Метою уроку було сформувати знання про склад регіону Європа, проаналізувати особливості  сучасної політичної карти Європи,  сформувати знання про забезпеченість регіону природними ресурсами, охарактеризувати особливості населення регіону, оволодіти знаннями про загальні риси господарства регіону.

 

Під час вивчення теми учні  з’ясували місце України у європейському просторі. Визначили якими природними ресурсами володіє Україна поряд з європейськими країнами, порівняли рівень урбанізації та структуру господарства.

 

Викладач Скрипченко І. М. успішно організувала навчально – пізнавальну діяльність на всіх етапах уроку, використовувала сучасні форми та методи навчання. Комп’ютерна презентація, робота з картою та атласом, робота з підручником, заповнення таблиць  - все це у поєднанні із змістовним і доступним поясненням викладача сприяло розвитку пізнавального інтересу учнів, зробило роботу учнів активною, а  урок - ефективним.

 

 

Методист     Малик І.О.