15.11. 2017 року практичним психологом та соціальним педагогом було проведено тренінгове заняття «Профілактика правопорушень серед підлітків» з метою ознайомлення учнів з законодавством України стосовно  профілактики вчинення правопорушень  причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних злочинів. Знання неповнолітніми певних законів, норм поведінки, своїх обов’язків перед суспільством, усвідомлення ними шкоди, відповідальності й вироблення у них правової свідомості – зобов'язує добре поводитися й утримує від порушень правил поведінки У ході тренінгу учнів було проінформовано щодо невтішної статистики злочинів, що здійснюються неповнолітніми та про наслідки до яких вони можуть привести.