У жовтні 2014 року відбулося спільне засідання методичних комісій викладачів загальноосвітньої підготовки, викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного, будівельного та металообробного профілю навчального закладу «Спадкоємність у навчанні і вихованні учнів І курсу. Проблема адаптації першокурсників в училищі».

На спільному засіданні виступили класні керівники, майстри виробничого навчання, які ознайомили педагогів з кількісним та якісним складом груп, проаналізували рівень навальних досягнень учнів, відзначили учнів, на яких слід звернути увагу та учнів, які потребують індивідуального підходу.

Практичний психолог училища Логвин О.М. зазначила, що для дослідження рівня адаптації учнів були використані методики:«Вивчення рівня самооцінки», «Вивчення рівня тривожності за методикою Кондаша», та ознайомила присутніх з результатами діагностики, яка була проведена з учнями І курсу. Також були відзначені учні, які потребують особливої уваги та надані детальні рекомендації класним керівникам, майстрам виробничого навчання, викладачам щодо роботи з такими учнями. За результатами діагностичної роботи була сформована група для проведення практичних занять «Адаптація учнів І курсу».

Заступник директора з навчально-виховної роботи Бобікова Н.І. проінформувала, щодля розвитку індивідуальних можливостей учнів в училищі організовано роботу гуртків та спортивних секцій та ознайомила присутніх із списком учнів, як вже долучилися до гурткової роботи.

Кукса Т.О., бібліотекар училища, ознайомила присутніх з результатами тестування учнів І курсу щодо вивчення читацьких інтересів. Бібліотекар відзначила, що відсоток зацікавленості читанням незначний, тому є потреба стимулювати пізнавальну активність першокурсників та уроках, з метою розширення їх читацької культури.

Фельдшер училища Даценко В.І., виступила з інформацією щодо стану здоров’я учнів І курсу, приділивши особливу увагу учням, які мають певні відхилення у стані здоров’я.

Викладачі загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого навчання ретельно проаналізували роботу учнів І курсу на уроках теоретичного та виробничого навчання.

Підбила підсумок засідання заступник директора з навчальної роботи Глуходід О.М. яка проаналізувала підсумки зрізів знань учнів за курс базової середньої освіти та ознайомила із заходами щодо підвищення навчальних досягнень учнів І курсу. Також були надані дієві методичні рекомендації викладачам щодо роботи як з обдарованими учнями, так і з слабовстигаючими учнями.