1. Професія:      7233 Слюсар з ремонту рухомого складу

2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту рухомого складу 3-го  розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати:

будову, призначення і взаємодію основних вузлів рухомого складу, які ремонтує; будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;

основні властивості матеріалів, які обробляє;

допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

 види з'єднань деталей і вузлів;

технічні умови на регулювання і випробування окремих механізмів.

 

Повинен уміти:

ремонтувати та виготовляти деталі за 11-12 квалітетами (4-5-м класами точності);

 розбирати допоміжні частини об'єкта рухомого складу, які ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей;

монтувати та демонтувати окремі прилади пневматичної системи;

 з'єднувати вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням;

 перевіряти дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря;

 регулювати та випробовувати окремі механізми.

 

4.Загальнопрофесійні вимоги

         Повинен:

    раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

          не допускати браку у роботі;

          знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

          використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

           володіти обсягом знань з правових питань галузі,основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльностіта трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Базова  або повна  загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні  кваліфікації

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1  року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна  загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту рухомого складу  3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

 

6. Сфера професійного використання випускника

 Залізничний транспорт. Міський електротранспорт.

 

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу після закінчення строку навчання  здійснюється  відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.