У квітні – червні 2014 року близько 380 учнів закладу проходять виробничу практику на підприємствах різних форм власності згідно укладених договорів.

В училищі створена база даних підприємств, установ, організацій різних форм власності, які надаватимуть робочі  місця для проходження виробничої практики.

Базовим підприємством для професій залізничного транспорту являється державне територіально – галузеве об'єднання «Південно – західна залізниця» локомотивне депо Конотоп, на якому проходять виробничу практику 86 учнів за професіями: «Слюсар з ремонту рухомого складу», «Помічник машиніста тепловоза».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Білопільський машинобудівний завод» організовує проходження виробничої практики для учнів з професій: «Слюсар з механоскладальних робіт», «Слюсар – електромонтажник», «Електрогазозварник».

У сільськогосподарських підприємствах Білопільського та Буринського районів проходять виробничу практику близько 75 учнів за професіями: «Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Кухар».

Виробнича практика – це один з головних етапів у підготовці висококваліфікованих робітників для задоволення потреб ринку праці у регіоні.

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2012 № 957 з 01 листопада 2012 року Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білопільський професійний ліцей залізничного транспорту» набув статусу Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» і став закладом ІІІ атестаційного рівня, що дає змогу здійснювати підготовку робітників більш високого рівня та присвоювати випускникам кваліфікацію «молодший спеціаліст» за відповідними напрямками. Заклад у 2013-2014 н.р. має можливість та планує готувати молодших спеціалістів за спеціальностями «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу», «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», «Виробництво харчової продукції». 

        

    До комплексу  навчального закладу входять   3 навчальні корпуси, де розміщені кабінети загальноосвітньої та професійно-технічної підготовки, лабораторії, їдальні, актова зала, бібліотеки; 8 майстерень, 2 гуртожитки та 2 спортивних зали. А також навчальне господарство, до складу якого входить  308 га орної землі, яка сьогодні обробляється пістю, та тваринницька  ферма, в якій налічується 117 голів свиней.

     Головна увага  приділяється  формуванню та збереженню учнівського контингенту. Станом на 01.01.2013  контингент  складав 557 учнів, з них на базі повної загальної середньої освіти  навчається 251 учень, на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти – 306 учнів (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року контингент зменшився на 58 учнів). Станом на 01.06.13р. перехідний контингент складає 299 учнів, 212- СПТУ, 87 –ТУ (в минулому навчальному році перехідний контингент був – 306 учнів). В  закладі протягом навчального року навчався 21 учень з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; з них 5 знаходились під піклуванням, 16 -  на повному державному утриманні. Перехідний контингент учнів – сиріт – 12 чоловік. У 2013 році випускається 8 учнів – сиріт. 2 учні вже працевлаштовано.

     Колектив училища складається із 132  працівників, з них: 28 – викладачів (вища категорія - 6 чол; І категорія – 9 чол; ІІ категорія 4 чол; спеціаліст – 9 чол);  30 - майстрів виробничого навчання ( мають педзвання «Майстер виробничого навчання І категорії» - 7 чол; «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 1  чол.), 79 - інші працівники.

     У 2013 році  було випущено 244 учня (у 2012 році – 284), п’ять  випускників отримали дипломи з відзнакою.

    Для збереження та збільшення контингенту учнів проводиться значна профорієнтаційна робота членами педагогічного колективу, а також учнями училища, що завжди дає позитивний результат. План держзамовлення на 2013-2014 н.р. складає 315 учнів. Профорієнтаторами складено базу даних випускників шкіл Білопільського та Буринського районів.

      Поряд з цим проводиться робота по заключенню договорів з підприємствами на підготовку кваліфікованих робітників та для проходження учнями училища  виробничої  практики. У 2013 році заключено  договорів  з підприємствами на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на 290 учнів.

     Працює рада  профілактики, засідання  якої відбувалися  щомісяця, або по мірі  необхідності, відбулося 9 засідань, на  яких розглядались  питання      пропусків занять учнями без  поважних причин,  порушення  правил поведінки, скоєння правопорушень і  злочинів. На  початку навчального року на обліку у Кримінальній міліції у справах дітей знаходилось 6 учнів, станом на 01.06.2013 на  обліку  знаходиться 5 учнів. У 2012- 2013 н.р.   скоєно 1 злочин (крадіжка), в якому брали участь 3 учнів.

     Протягом року в їдальнях училища харчувалося 180 учнів, середня вартість одноразового харчування складає 6 грн. 00 коп. Для здешевлення харчування використовувались продукти харчування  з  підсобного господарства (м'ясо,овочі), а також надавалась матеріальна допомога із стипендіального фонду. 

     У гуртожитках училища, де створено  належні умови,  проживає 140 учнів, 12 з них - учні-сироти. В цьому навчальному році придбано 10 комплектів постільної білизни, 54 тумби, 9 шаф, робиться поточний ремонт кімнат, коридорів та побутових приміщень .

     Вся робота з питань охорони праці направлена на створення  безпечних умов навчання та виробництва, запобіганню випадкам травматизму, забезпечення глибоких знань працівників і учнів норм і правил техніки безпеки. З цією метою в училищі видано наказ «Про організацію  роботи з охорони праці», в якому призначені відповідальні особи за охорону праці та безпеку життєдіяльності в кожному структурному підрозділі. На підставі нормативних документів розроблено програми інструктажів та переглянуті всі інструкцій з охорони праці. Нещасні випадки та травматизм  в училищі відсутні.

     Колектив училища бере активну участь у громадських роботах з благоустрою міста Білопілля та с.Іскрисківщина. Також учні та працівники закладу є активними учасниками заходів, спортивних змагань, які проводять міська та районна ради.