Шевченко Світлана Володимирівна працює  в Державному навчальному закладі «Білопільське вище професійне училище» викладачем  професійно – теоретичної підготовки будівельного профілю з 2011 року.  До виконання посадових обов’язків ставиться відповідально.
   Уроки Шевченко С.В. проводить на належному методичному рівні, використовуючи різноманітні форми, методи і прийоми, надаючи перевагу класичному комбінованому типу уроків, які передбачають елементи проблемного вивчення, елементи інформаційно-комунікативних технологій у формі мультимедійних презентацій. Коло методичних інтересів викладача зосереджене на реалізації методичної проблеми «Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів через створення комплексного методичного забезпечення предметів будівельного профілю».
   Викладач на своїх уроках прагне зробити процес навчання простим і поетапним, сформувати в учнів уміння вчитися самостійно, сприяти формуванню професійних здібностей учнів, спонукати їх до пізнавальної діяльності, а тому велику увагу приділяє створенню та розробці комплексного методичного забезпечення уроків професійно-теоретичної підготовки.
     Так, викладачем було розроблено робочий зошит учня з предмету «Технологія штукатурних робіт» з професії «Штукатур», з  кваліфікації «Штукатур ІІ розряду» та з кваліфікації «Штукатур ІІІ розряду», які допомагають  учням оперативно та вдосконалено оволодіти матеріалом, перевірити свої знання, а викладачу об’єктивно оцінити знання учнів.
     Робочим зошитом учні можуть  користуватися як під час уроку, так і в позаурочний час для виконання домашніх завдань, а в разі потреби – для індивідуального навчання.