Викладач української мови та літератури. Методична проблема, над якою працює викладач “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури”

В основу роботи над проблемою покладено компетентісно орієнтований підхід, спрямований на розвиток життєвих компетентностей учнів, їхньої здатності розв'язувати завдання в різних сферах життєдіяльності, реалізації аксіологічної, літературознавчої, формотворчої змістової лінії на уроках літератури та мовної, мовленнєвої компетентності на уроках мови.

У 2010-2011н.р. матеріали викладача “Професійна направленість на уроках української мови” були представлені на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2011» в м. Києві, за які заклад отримав диплом.

Викладачем створено творчо-дослідницький проект «Життєвий та творчий шлях  Олександра Олеся». Розроблений матеріал допомагає систематизувати та закріпити знання учнів про життєву та творчу долю поета-земляка Олександра Олеся та сформувати духовно багату творчу особистість.

Викладач Руденко Л.М. розробила посібники для учнів з української літератури, які відповідають чинній програмі з української літератури для учнів 10-11 класу, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти. Посібник містить комплексний матеріал за темами І- ІІІ курсу та є безпосереднім доповненням до підручників за редакцією О.Авраменка «Українська література 10 клас» та  Р. Мовчан «Українська література» 11 клас, і є складовою частиною комплектів навчально-методичних матеріалів. Посібник призначений для системної роботи учнів з української літератури та вміщує біографічні відомості про письменників, елементи аналізу художніх творів. Тренувальні тести дають змогу учням самостійно підготуватись до роботи з тестовими завданнями.

В посібнику подано основні теоретично-літературознавчі поняття, які повинні засвоїти учні, та орієнтовні теми учнівських творів, які допоможуть їм заздалегідь підготуватися до контрольного твору та працювати на позитивний результат.