Друк

Виховна робота в училищі базується  на загальнолюдських цінностях та духовних, моральних і культурних засадах народу України.

Діє чітко визначена система,спрямована на формування відповідного виховного простору з потужним виховним впливом на особистість учнів, що сприяє формуванню їх  ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів  В  системі позаурочної  діяльності нашого училища   важливе місце належить  організації  життя  учнівського колективу як  сприятливого  середовища  для самовираження  особистості, як  школи співробітництва і  продуктивної  взаємодії з іншими людьми.

Головну увагу у вихованні учнів педагогічний колектив училища приділяє громадянському вихованню.               

Громадянський аспект виховної роботи в училищі реалізовується шляхом проведення тематичних виховних годин, бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури. Одним із аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій.

Центром профілактичної роботи по запобіганню негативних звичок є громадський наркологічний пост. Членами наркопосту проводиться робота по пропаганді тверезого, здорового способу життя, тематичні бесіди, лекції, диктанти, перекази, диспути; випуски стіннівок, санбюлетнів, куточків здоров’я.

Крім цього, з метою організації змістовного дозвілля неповнолітніх в позаурочний час в училищі організована гурткова та факультативна робота. Також плануються й проходять виховні та розважальні заходи, екскурсії.