Моніторинг навчальних досягнень учнів експериментальної групи ТУ-4

з предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки

з професії «Помічник машиніста тепловоза»,

з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду»

02 листопада 2017 року згідно з експериментальним робочим навчальним планом в групі ТУ-4 було проведено державну поетапну атестацію з професійно-практичної підготовки з професії "Помічник машиніста тепловоза", з кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду"

Згідно з експериментальним робочим навчальним планом в групі ТУ-4 03 листопада 2017 року було проведено державну поетапну атестацію з професійно-теоретичної підготовки з професії "Помічник машиніста тепловоза", з кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду"

20 вересня 2017 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області проведено розширене засідання навчально-методичної Ради за участю роботодавців, представників професійно-технічних навчальних закладів області, наукових керівників та консультантів експериментів регіонального рівня, в якому взяла участь заступник директора з навчальної роботи  в ДНЗ «Білопільське ВПУ» Глуходід О.М.

Юрій Штика, заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення окреслив головні завдання професійної підготовки кваліфікованих робітників для потреб регіонального ринку праці. Зазначив, що одним із кроків пріоритетних дій Уряду є впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.

Віктор Скиба, в.о. директора Навчально-методичного центру ПТО у Сумській області, акцентував увагу присутніх на впровадженні елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку робітників як одну із вимог сьогодення.
Про проведення експериментів регіонального рівня протягом 2017-2020 років інформувала присутніх Валерія Докторович, методист Навчально-методичного центру ПТО у Сумській області. 

З вимогами до підготовки сучасного конкурентоспроможного робітника, основними напрямками впровадження елементів дуальної форми навчання та підвищення рівня їх професійної компетентності ознайомив Віктор Білоножко, заступник директора з наукової роботи ТОВ НВО «Червоний металіст».
Основні аспекти науково-методичного супроводу розкрили наукові керівники та консультанти експериментів регіонального рівня: Ганна Ігнатенко, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий консультант; Тетяна Дегтяренко, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, доктор педагогічних наук, професор; Владислав Зубко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин Сумського національного аграрного університету.
Ірина Марухина, завідувач навчально-методичного центру психологічної служби КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти розкрила питання соціальної адаптації та подальшої трудової зайнятості учнів з особливими освітніми потребами.
Досвідом успішної співпраці Реутинського професійного агарного ліцею з ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» поділилися директор навчального закладу Валерій Чечель та заступник генерального директора підприємства Олег Шприндель. 
Євген Хоменко, директор Синівського професійного агарного ліцею, зупинився на актуальності використання дистанційної форми навчання на сучасному етапі оволодіння теоретичними знаннями робітничих професій. 
За підсумками засідання навчально-методичної Ради прийнято рішення щодо поглиблення співпраці між роботодавцями, закладами професійно-технічної освіти та науковими консультантами через організаційно-методичні заходи:
семінар-практикум «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників – реалії сучасного професійного навчання» – листопад 2017 року;
засідання круглого столу «Моделі, форми, механізми державно-приватного партнерства» – січень 2018 року;
розширене засідання навчально-методичної Ради за участі роботодавців, представників професійно-технічних навчальних закладів, наукових керівників та консультантів щодо проведення І етапу експерименту – червень 2018 року.

Міністерство  освіти  і  науки  України

Державний   навчальний заклад

«Білопільське вище професійне училище»

     

      Н А К А З   

від 01.09.2017                               м. Білопілля                                        № 218  -0Д

 

Про затвердження складу

творчої групи з експериментальної

діяльності з теми «Упровадження елементів

 дуальної форми навчання у

професійну підготовку кваліфікованих

 робітників» в ДНЗ «Білопільське ВПУ»

 

         Відповідно наказу Департаменту освіти і науки  Сумської обласної державної адміністрації від  10.07.2017 №  429-ОД ««Про проведення експерименту регіонального рівня»,  наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2017 № 460-ОД «Про затвердження заявки та програми експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» та наказу ДНЗ «Білопільське ВПУ» від 14.08.2017 № 173 «Про проведення експериментальної  роботи  регіонального рівня  на базі ДНЗ «Білопільське ВПУ» з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» , наказу ДНЗ «Білопільське ВПУ» від 16.08.2017 № 298 Про затвердження заходів щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» в ДНЗ «Білопільське ВПУ»

 

Наказую:

  1. Затвердити склад творчої групи  з проведення експериментальної

роботи з теми «Упровадження елементів  дуальної форми навчання у

професійну підготовку кваліфікованих робітників» в ДНЗ «Білопільське ВПУ» (додаток 1)

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виробничої роботи  Мірошніченка Ю.В.

 

 Директор                                                                                          Ю.Г.Христій

Міністерство  освіти  і  науки  України

Державний   навчальний  заклад

         «Білопільське вище професійне училище»

     

Н А К А З   

від 16.08.2017                               м. Білопілля                                       №  298-0Д

 

Про затвердження заходів щодо

проведення експерименту регіонального

рівня з теми «Упровадження елементів

 дуальної форми навчання у

професійну підготовку кваліфікованих

 робітників» в ДНЗ «Білопільське ВПУ»

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від  10.07.2017 №  429-ОД «Про проведення експерименту регіонального рівня», наказу ДНЗ «Білопільське вище професійне училище» від  14.08.2017 № 173-ОД «Про проведення експериментальної  роботи  регіонального рівня  на базі ДНЗ «Білопільське ВПУ» з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», наказу Департаменту освіти і науки  Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2017 № 460-ОД «Про затвердження заявки та програми експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», з метою впровадження в навчально-виробничий процес елементів дуальної форми навчання

Наказую:

1.Затвердити заходи щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» у ДНЗ «Білопільське ВПУ» на 2017-2020 н.р. (додаток 1)

2.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виробничої роботи  Мірошніченка Ю.В.

 

 Директор                                                                                          Ю.Г.Христій