Міністерство освіти і науки України

Державний навчальний заклад

    «Білопільське вище професійне училище»    

 

НАКАЗ

 

від 01.06.2018                                                               м. Білопілля                                                  № 130-ОД

 

Про хід проведення І етапу експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

 Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» готує кваліфікованих робітників з 6 галузей виробництва з 17 професій. 

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2018 № 460-ОД «Про затвердження заявки та програми експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» для участі в експерименті регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» заклад обрав галузь «Залізничний транспорт», професію «Помічник машиніста тепловоза».

З серпня 2017 року по червень 2018 року експериментальна робота в закладі проводилась відповідно до програми експерименту, затвердженої наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2017 № 460-ОД. В закладі було видано відповідні накази «Про проведення експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» від 16.08.2017 № 173-2-ОД, «Про затвердження складу творчої групи з експериментальної роботи з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» від 29.08.2017 № 178-1-ОД, «Про затвердження заходів щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» від 16.08.2017 № 173-3-ОД. Соціальний партнер, з яким співпрацюємо, проводячи експериментальну роботу, - це регіональна філія «Південно-західна залізниця» виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба.

Метою участі закладу в експерименті – забезпечення узгодженої взаємодії з освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза», а саме розширення змісту практичної складової професійної освіти з метою підвищення рівня підготовки учнів, удосконалення моделі взаємодії з підприємством «Виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба, вдосконалення професійних компетентностей педагогів закладу.

Майбутнім кваліфікованим робітникам з професії «Помічник машиніста тепловоза» необхідно надати не тільки певні знання, уміння та навички відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти, а й сформувати здатність до дії, уміння орієнтуватись у непередбачуваних виробничих ситуаціях за рахунок збільшення практичної складової професійної освіти, а тому працюючи над модернізацією змісту експериментального навчального плану та програми, значно збільшили практичну складову підготовки кваліфікованих робітників з професії «Помічник машиніста тепловоза». Плановий рівень кваліфікації включає кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду», яка залишена без змін.

Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

36 г.

Виробниче навчання на виробництві

0

120 г.

Виробнича практика

98 г.

133 г.

 

Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

0

Виробниче навчання на виробництві

0

108 г.

Виробнича практика

168 г.

238 г.

 

«Помічник машиніста тепловоза»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

-

-

Виробниче навчання на виробництві

30 г.

30 г.

Виробнича практика

238 г.

308 г.

Отже, практичну складову експериментального навчального плану з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2, 3 розрядів» та «Помічник машиніста тепловоза» збільшено на:

-          виробниче навчання на виробництві – на 228 г.;

-          виробнича практика – на 175 г.

Згідно з Державним стандартом професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Помічник машиніста тепловоза» - 17тижнів. Згідно з експериментальним навчальним планом – 12 т. + 17 т. = 29 т., що складає збільшення практичної складової на 41%.

На етапі реалізації І етапу експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» приділили велику увагу формуванню єдиного підходу до змісту рівня підготовки кваліфікованого робітника, щоб він, з одного боку, відповідав Державному стандарту професійно-технічної освіти з даної професії, а з іншого – корпоративним інтересам, професійній орієнтації на особливості публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», вимогам нормативних актів, інструкцій, наказів, якими керується Укрзалізниця та її підрозділи («Виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба).

У листопаді 2017 експериментальна група ТУ-4 отримала кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду».

Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів та поетапної атестації експериментальної групи свідчать про середній рівень навчальних досягнень.

Разом з тим, рівень навчальних досягнень учнів групи № ТУ-4 з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 2 розряду за І семестр 2017-2018 н. р. зріс на 0,3 б. з теоретичного навчання та на 0,4 б. з виробничого навчання у порівнянні з підсумками навчальних досягнень за результатами державної поетапної атестації з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду.

На засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю було складено заходи щодо підвищення якості знань учнів, а саме сплановано корекційні дії викладачів щодо усунення типових помилок, виявлених під час проведення контрольних робіт за завданням адміністрації, в експериментальній групі ТУ-4 проведено анкетування учнів «Урок очима учнів», «Моє ставлення до предмета», рекомендовано викладачам та майстрам виробничого навчання посилити практичну спрямованість уроків теоретичного та виробничого навчання, впроваджувати розробки робочих та залікових зошитів учня, електронних навчальних посібників та розміщувати їх  на блогах педагогів з метою використання учнями при підготовці  до уроків теоретичного та виробничого навчання.

Згідно з наказом від 02.04.2018 № 71-1-ОД «Про  проведення  контрольних  робіт  з  предметів загально професійної   та  професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розрядув квітні було проведено контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної  підготовки . Підсумки  контрольних робіт  в групі ТУ-4 з професії «Помічник машиніста тепловоза»   з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу»  3 розряду свідчать про  підвищення  рівня   навчальних досягнень  учнів  у порівнянні з підсумками контрольних робіт  учнів групи ТУ-4 «Помічник машиніста тепловоза»    з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу»  2 розряду. Так з предмету «Будова  та ремонт рухомого складу» середній бал підвищився  на 0,7бали,  з предмету «Гальма рухомого  складу» на 0,4 бали, з предмету «ПТЕ та  інструкції» - на 0,2 бали, з предмету «Електротехніка» - на 0,1 бали. Необхідно визначити, що рівень  навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки  учнів групи ТУ-4 за ІІ семестр 2017-2018 н.р.  зріс  у  порівнянні  з підсумками  навчальних досягнень  учнів  групи ТУ-4  за І семестр  2017-2018 н.р.  на 0,1  бали.

За період з 01.09.2017  по 15.06.2018 в закладі багато уваги було приділено удосконаленню та модернізації навчально-матеріальної бази з професії «Помічник машиніста тепловоза» та лабораторії (проведено капітальний ремонт кабінету «Тепловозного господарства» та лабораторії, в лабораторії розробляється масштабна модель (1:8) секції тепловоза 2ТЕ – 116 учнями, які відвідують факультатив «Творчість у моїй професії», удосконалюється обладнання кабіни машиніста, планується монтаж гальмівного обладнання та діючого компресора), удосконаленню комплексного методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» за рахунок впровадження інформаційно-комунікативних технологій, наявності комп’ютерів, покриття Wi-Fi в кожному кабінеті, наявності мультимедійного обладнання в більшості кабінетів. Викладачами розробляються посібники, робочі та залікові зошити учня як в електронному так і в друкованому вигляді (будова та ремонт рухомого складу, ПТЕ та інструкції, охорона праці, технічне креслення, електротехніка), у відповідності до змісту навчальних програм та у відповідності до потреб виробництва.

Так, з професії «Помічник машиніста тепловоза» викладачами предметів професійно-теоретичної підготовки розроблено сучасні засоби навчання з більшості предметів професійно-теоретичної підготовки з метою підвищення ефективності навчального процесу, розвитку пізнавальної активності учнів.

 

№ з/п

Методичні напрацювання

Автор

 1

Навчальний посібник з предмету «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Головенко В.П.

 2

Навчальний посібник з предмета: «Будова та ремонт тепловоза» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Головенко В.П.

Робочий зошит учня з предмета «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Головенко В.П.

  4

Робочий зошит учня з предмета «Загальний курс залізниць» з професії «Помічник машиніста тепловоза.»

Чаус Є.В.

  5 

Робочий зошит учня з предмету «Правила технічної експлуатації та інструкції» з професії «Помічник машиніста тепловоза.» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Шокола А.М.

  6 

Навчальний посібник «Теоретичні відомості» з предмета «Управління та технічне обслуговування тепловоза» з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІІ розряду»

Мороз О.М.

  7

Робочий зошит учня з предмета «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

 

Головенко В.П.

  8

Робочий зошит учня з предмету «Правила технічної експлуатації та інструкції» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

 

Шокола А.М.

  9

Навчальний посібник з будови та ремонту електровоза з професії «Помічник машиніста електровоза»

Головенко В.П.

 10

Робочий зошит учня із слюсарної справи з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І, ІІ розряду»

Колесник С.М.

 11

Зошит для лабораторних робіт з електроматеріалознавства з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Чаус Є.В.

 12

 Збірник нормативно-правової документації для працівників локомотивних бригад

Каркачов В.Т.

 13

Робочий зошит учня з виробничого навчання з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду»

Скрипцов А.Д.

14

Навчальний посібник з предмету «Будова та ремонт рухомого складу» з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2, 3 розряду».

Головенко В.П

 15

Методичні рекомендації з охорони праці під час проходження виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2, 3 розряду».

Головка О.В.

Московченко В.В.

 16

Навчальний посібник з предмету «Управління та технічне обслуговування тепловоза».

Шокола А.М

 17

Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Гальма рухомого складу» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду».

Головенко В.П.

 18

Щоденник виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду».

Головко О.В. Московченко В.В

 19

Методичні рекомендації «Роль технічної творчості у процесі професійного навчання кваліфікованих робітників».

Каркачов В.Т.

 20

Робочий зошит учня з основ галузевої економіки і підприємництва з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду».

Савіна О.І.

 21

Навчальний посібник з ПТЕ та інструкцій з теми «Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза» (частина 2).

 

Чаус Є.В.

 22

Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Головенко В.П.

 23

Щоденник з виробничої практики з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду».

Головко О.В.

Московченко В.В.

 24

Навчальний посібник з управління та технічного обслуговування електровоза з професії «Помічник машиніста електровоза».

Шокола А.М.

 25

Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Автогальма» з професії «Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Помічник машиніста електровоза».

Головенко В.П.

 26

Робочий зошит учня з матеріалознавства з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду».

Колесник С.М.

 27

Робочий зошит учня з основ галузевої економіки з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду».

Савіна О.І.

28

Навчальний посібник з управління та обслуговування тепловоза з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Чаус Є.В.

29 

Робочий зошит учня з предмету «Основи правових знань» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду».

Ткаченко Н.В.

30 

Щоденник виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Головко О.В.

 31

Щоденник виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза».

Московченко В.В.

 32

Методична розробка з теми «Методичні засади здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників з професій залізничного профілю».

Каркачов В.Т.

 Вищеперераховані засоби навчання викладачі та майстри виробничого навчання презентують на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних виставках, науково-практичних конференціях. Так, за електронний навчальний посібник з будови та ремонту рухомого складу, створений викладачем Колесник С.М., та з правил технічної експлуатації, створений викладачем Школою А.М., заклад два роки поспіль отримував золоті медалі на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти».  У квітні 2017 року викладач Колесник С.М. взяла участь у науково-практичній конференції з теми «Електронний лабораторний практикум з будови та ремонту рухомого складу: перспективи вдосконалення сучасних засобів навчання», а заступник директора з навчальної роботи Глуходід О.М. з теми «Формування конкуренто здатного фахівця через створення та впровадження сучасних засобів навчання» в м. Кривій Ріг.

19 квітня 2018 року викладачі та майстри виробничого навчання закладу взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». Майстер виробничого навчання Каркачов В.Т. презентував матеріали щодо перспектив впровадження дистанційного навчання в систему професійно-технічної освіти, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Шокола А.М. – тези «Електронний навчальний посібник як один із засобів підвищення ефективності навчального процесу майбутніх кваліфікованих робітників», викладач Колесник С.М. представила досвід роботи «Використання електронних засобів навчання в системі підготовки кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза».

Таким чином, під час уроків професійно-теоретичної підготовки педагоги та майстри виробничого навчання намагаються, щоб учні не лише відтворювали здобуті знання, а й вчилися використовувати їх у нестандартних виробничих ситуаціях, змодельованих у посібниках, розроблених викладачами на електронній основі та розміщених в їх блогах. А тому, перехід від посібників на друкованій основі на розробку електронних посібників (теоретичний блок, таблиці, плакати, презентації, робочий зошит учня, тестування) – одна із задач педагогічного колективу (викладачів та майстрів виробничого навчання), яку будемо реалізувати під час проведення експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» з професії «Помічник машиніста тепловоза».

Основна мета педагогів закладу під час підготовки кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза» - розвиток і формування професіоналізму і компетентності фахівця не лише в обсязі, який вимагає Державний стандарт професійно-технічної освіти, а й з урахуванням над предметних компонентів, тісно пов’язаних з особистісним формуванням майбутнього фахівця, з формуванням його певних психофізіологічних якостей (відповідальність, витриманість, уважність, моторна та оперативна пам'ять, швидкість реакції, готовність до екстрених дій), а тому наявність тренажерів, за допомогою яких можна моделювати та відтворювати виробничі ситуації – це необхідність на сучасному етапі.

 

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати ІІ етап (формувальний) експерименту регіонального рівня з серпня 2018 року.

2. Створити банк результатів упровадження елементів дуальної форми навчання.

Термін - до 25.10.2018

Відповідальний  - заступник директора з НВР Мірошніченко Ю.В.

3. Продовжити створення навчально-методичних комплектів для підготовки конкуренто здатних фахівців.

Термін – 2018-2019 н.р.

Відповідальний – заступник директора з НР Глуходід О.М.,

викладачі та майстри виробничого навчання

4. Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Термін – січень 2019

Відповідальний – заступник директора з НВР Мірошніченко Ю.В.

5. Висвітлити результати роботи в засобах масової інформації

Термін – ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Відповідальний – творча група

6. Провести моніторинг працевлаштування учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Термін – червень 2019

7. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю  за с обою.

 

 

Директор                                                                                                         Ю.Г.Христій

 

Мірошніченко Ю.В.

Головенко В.П.

Чаус Є.В.

Головко О.В.

Московченко В.В.

Шокола А.М.

 

Глуходід О.М.

 

 

 

Підсумки навчальних досягнень учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду»

Професійно-теоретична підготовка

 

Професійно-практична підготовка

 

Загально-професійна підготовка