Друк 

                     

 Міністерство освіти  і науки України

Державний навчальний заклад

                 «Білопільське вище професійне училище»                  

НАКАЗ

від 29.01.2018                                                                м. Білопілля                                            №  22-1-ОД

Про  хід виконання заходів щодо проведення

експерименту регіонального рівня

з теми «Упровадження елементів

 дуальної форми навчання у підготовку

 кваліфікованих робітників»

 

Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» готує кваліфікованих робітників з 6 галузей виробництва з 17 професій. Для участі в експерименті регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку кваліфікованих робітників» обрали галузь «Залізничний транспорт»  професію «Помічник машиніста тепловоза».

З серпня 2017 року по січень 2018 року експериментальна робота в закладі проводилась відповідно до Програми експерименту регіонального рівня, затвердженої наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2017 № 460-ОД та згідно з наказом від 16.08.2018 р. № 173-2-ОД «Про проведення експериментальної роботи  регіонального рівня  на базі ДНЗ «Білопільське ВПУ» з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників». У  серпні 2017 року було розроблено заходи щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», затверджені наказом від 16.08.2017 № 173-3-ОД  «Про затвердження заходів щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми “ Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» та створено творчу групу, затверджену наказом від 29.08.2018  178-1-ОД «Про затвердження складу творчої групи з експериментальної діяльності з теми “ Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Соціальним партнером закладу, з яким співпрацюємо, проводячи експериментальну роботу, є регіональна філія «Південно-західна залізниця», виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба.

Працюючи над модернізацією змісту експериментального навчального плану та програми, значно збільшили практичну складову підготовки кваліфікованих робітників з професії «Помічник машиніста тепловоза». Плановий рівень кваліфікації включає кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду, яку  залишили без змін, кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 2 розряду (додаток 1),  кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розряду (додаток 2),  кваліфікацію «Помічник машиніста тепловоза» (додаток 3).

Так, практичну складову експериментального навчального плану з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1,2,3 розрядів та з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза» збільшено на виробниче навчання на виробництві на 228 год., на виробничу практику на 175 год.

Згідно з Державним стандартом професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Помічник машиніста тепловоза»  виробниче навчання та виробнича практика на виробництві складає  17 тижнів, а згідно з експериментальним навчальним планом підготовки кваліфікаційного робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза» - 29 тижнів , що складає збільшення практичної складової на 41%.

На 15.01.2018 р. експериментальна група № ТУ-4 отримала кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду. Згідно  із заходами щодо проведення експериментальної роботи та відповідно до наказу від 10.10.2017 № 256-1-ОД «Про проведення контрольних робіт з предметів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки» було проведено директорські контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній групі № ТУ-4 з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду  та було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів з вищезазначених предметів та видано наказ від 26.10.2017 № 280-1-ОД»  «Про підсумки проведення контрольних робіт з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки в групі ТУ-4 з професії«Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду.  Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів було розглянуто на  засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю. На засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю було складено заходи щодо підвищення якості знань учнів, а саме сплановано корекційні дії викладачів щодо усунення типових помилок, виявлених під час проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації, проведено аналіз підсумків  анкетування учнів «Урок очима учнів»,  та було  рекомендовано викладачам предметів професійно – теоретичної підготовки посилити практичну спрямованість уроків теоретичного навчання, розпочати розробку електронних   робочих та залікових зошитів учня, електронних навчальних посібників,  розміщувати їх  на блогах педагогів з метою використання учнями при підготовці   до уроків теоретичного та виробничого навчання.

За період з 01.09.2017 по 20.01.2018 впровадження елементів дуальної форми навчання  сприяло:

1.удосконаленню та модернізації навчально-матеріальної бази з професії «Помічник машиніста тепловоза» (проведено  капітальний ремонт кабінету «Тепловозного господарства» та лабораторії,  в лабораторії розпочали створення масштабної моделі (1:8) секції тепловоза 2ТЕ – 116, удосконалюється обладнання кабіни машиніста, планується монтаж гальмівного обладнання та діючого компресора);

2.удосконаленню комплексного методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» за рахунок впровадження інформаційно-комунікативних технологій, наявності комп’ютерів, покриття Wi-Fi в кожному кабінеті, наявності мультимедійного обладнання в більшості кабінетів. Викладачами розроблено посібники, робочі, залікові зошити учня, зошити для лабораторно – практичних робіт  в друкованому вигляді (з предметів «Будова та ремонт рухомого складу», «ПТЕ та інструкції», «Охорона праці», «Технічне креслення», Електротехніка з основами промислової електроніки);

3. відповідності змісту навчальних програм згідно з потребами виробництва.

   Підготовка кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза» повинна проводитись не лише в обсязі, який вимагає Державний стандарт професійної (професійно – технічної) освіти з даної професії (рівень теоретичних знань, практичних навичок, професійних якостей), але необхідно враховувати компоненти, тісно пов’язані з особистісним формуванням майбутнього помічника машиніста, з формуванням його певних психофізіологічних якостей (відповідальність, витриманість, уважність, моторна та оперативна пам'ять, швидкість реакції, готовність до екстренних дій), а тому наявність тренажерів, за допомогою яких можна моделювати та відтворювати виробничі ситуації – це необхідність на сучасному етапі.

 Проте, є певні проблеми. Так відсутні тренажери, за допомогою яких можна моделювати та відтворювати виробничі ситуації з професії «Помічник машиніста тепловоза», відсутні електронні посібники, електронні та залікові робочі зошити з більшості предметів професійно – теоретичної підготовки.

Наказую:

1. Продовжити удосконалення обладнання кабіни машиніста в кабінеті тепловозного господарства

Термін: до 20.10.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР

Мірошніченко Ю.В.,  майстери виробничого навчання Каркачов В.Т., Головко О.В.

2. Здійснити монтаж гальмівного обладнання, діючого компресора в кабінеті теплового господарства.

Термін: до 01.11.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР

Мірошніченко Ю.В.,  майстри виробничого навчання

                   Каркачов В.Т.. Московченко В.В., Головко О.В.

 

3.Продовжити удосконалення комплексно – методичного забезпечення предметів професійно – теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза»

1) Розробити електронні посібники з  предметів «Будова та ремонт рухомого складу», «Правила технічної експлуатації та інструкції», «Технічне креслення»

Термін: 01.11.2018 р.

Відповідальні: викладачі Головенко В.П., Чаус Є.В., Колесник С.М., Богатиренко Л.М.

4.Придбати та встановити комп’ютерні програми – тренажери для моделювання та відтворення виробничих ситуацій з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Термін: до 01.10.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР

Мірошніченко Ю.В., майстер виробничого навчання  Скрипцов А.Д., викладач Головенко В.П.

5. Провести засідання творчої групи з теми «Експериментальна робота регіонального рівня з теми ««Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»: проблеми та знахідки.

 Термін: до 10.02.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР Мірошніченко Ю.В. ,

заступник директора з НР Глуходід О.М.

 

 

Директор                                                                                               Ю.Г.Христій  

 Глуходід О.М.

 

 

 Додаток 1

                     до наказу

      від 29.01.2018   № 22-1-ОД

      Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

36 г.

Виробниче навчання на виробництві

0

120 г.

Виробнича практика

98 г.

133 г.

                                                                                                   Додаток 2

до наказу

              від 29.01.2018   № 22-1-ОД

 

      Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

0

Виробниче навчання на виробництві

0

108 г.

Виробнича практика

168 г.

238 г.

                                                                                                                       

Додаток 3

до наказу

                                                                                                від 29.01.2018   № 22-1-ОД

                 Кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

-

-

Виробниче навчання на виробництві

30 г.

30 г.

Виробнича практика

238 г.

308 г.

 

 

 

 

Методист                                                                                                Малик І.О.