ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Білопільське ВПУ»

_________ Ю.Г.Христій

 

 

ЗАХОДИ

щодо проведення  експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

на базі Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» на 2017-2020 роки

Заходи, спрямовані на реалізацію
завдань експерименту

Терміни виконання

Очікувані результати

Відповідальні

1

2

3

4

5

І етап: констатувальний (серпень 2017 р. – червень 2018 р.)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

Взяти участь у проведенні методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області за темою «Основні завдання експериментальної роботи»

 

 

Розробити навчально-методичний супровід експериментальної діяльності

 

Розробити нормативно-правове та організаційне забезпечення експериментальної роботи

 

 

 

Визначити коло учасників експериментальної роботи, конкретизувати завдання діяльності у відповідності до мети експериментальної роботи. Сформувати творчу групу

 

Здійснити модернізацію змісту навчального плану та програми, графіку навчально-виробничого процесу з визначеної професії та узгодити з роботодавцем

серпень 2017 р.

 

 

 

 

 

До 15.08.2017р.

 

 

 

До 25.08.2017р.

 

 

 

 

 

До 01.09.2017р.

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення педагогічного колективу  закладу з проведенням експериментальної роботи

 

 

Наказ про організацію експериментальної діяльності

 

 

 

Тристоронні договори (учень-заклад-роботодавець)

 

 

 

 

Готовність учасників до роботи в умовах експерименту. План діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експериментальної роботи

 

 

 

Робочий навчальний план

 

 

 

 

Христій Ю.Г., директор

 

 

 

 

 

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

 

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Мироненко В.А, заступник начальника

державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» локомотивного депо Конотоп

 

 

 

6

Взяти участь в регіональному науково-практичному семінарі «Впровадження інновацій у професійно-практичну підготовку кваліфікованих робітників»

вересень

2017 р.

Підготовка виступу

 

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

7

Проаналізувати  досвід з упровадження елементів дуальної форми навчання

жовтень

2017 р.

SWOT-аналіз теоретичної дослідженості та практичного стану проблеми упровадження елементів дуальної форми навчання в закладі

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

8

Провести зрізи знань учнів експериментальної навчальної групи з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

1 тиждень листопада 2017р.

Наказ «Про підсумки проведення зрізів знань учнів експериментальної групи  з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

10

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

І  тиждень листопада 2017 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

Малик І.О., методист

11

 Забезпечити висвітлення інформації щодо ходу проведення експериментальної роботи

грудень

2017 р.

Створення рубрики сайту училища « «Експериментальна робота»,  де буде висвітлено інформацію щодо ходу проведення експериментальної роботи

Малик І.О., методист

12

 

 

 

13

Провести контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній  навчальній групі  за І семестр 2017-2018 н.р.

 

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів в експериментальній навчальній групі І семестр 2017-2018 н.р.

3 тиждень

 грудня 2017 р.

 

 

 

4 тиждень  грудня 2017 р.

Наказ «Про підсумки контрольних робіт за завданнями адміністрації в експериментальній навчальній групі ТУ-4»

 

 

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів групи ТУ-4»

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

14

Взяти участь у спільному засіданні методичних комісій з питань упровадження елементів дуальної форми навчання

січень-березень

2018 р.

Обмін досвідом

ДНЗ «Білопільське вище професійне училище», ДПТНЗ «Сумський центр з дизайну та сфери послуг», ДНЗ «Шосткинський центр професійної освіти», ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»

15

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду» (пробні роботи)

березень 2018 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду»

Малик І.О., методист

16

Взяти участь в проведенні обласного круглого столу «Моделі, форми, механізми державно-приватного партнерства»

січень

2018 р.

Проміжний звіт результатів експериментальної діяльності (аналітичний звіт)

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

17

Провести  контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній навчальній групі за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

 

відповідно до робочого навчального плану

Наказ «Про підсумки контрольних робіт за завданнями адміністрації за ІІ семестр 2017 – 2018 н.р.

Малик І.О., методист

18

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду» (пробні роботи)

Червень 2018 року

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

19

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр 2017-2018 н. р

 

червень

2018 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів за ІІ семестр 2017-2018 н.р.»

Малик І.О., методист

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

Підбити підсумки експериментальної діяльності за 2017-2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

Провести засідання  педагогічної ради «Про  підсумки експериментальної діяльності за 2017-2018 рік»

 

 

Взяти участь у розширеному засідання методичної Ради НМЦ ПТО у Сумській області  за участю роботодавців та представників професійно – технічних навчальних закладів

 

 

червень

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

червень

2018 р.

 

 

червень

2018 р.

Звіт результатів експериментальної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації з теми дослідження у засобах масової інформації.

 

 

 

Звіт про проведення констатувального етапу експериментальної діяльності

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

 

 

Христій Ю.Г., директор

 

 

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

 

ІІ етап: формувальний (серпень 2018 р. – червень 2019 р.)

1

Створити банк результатів упровадження елементів дуальної форми навчання

серпень 2018 р. –

жовтень 2018 р.

Створення банку результатів упровадження елементів дуальної форми навчання

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

2

2

 Удосконалювати практичну складову освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки

протягом року

Дотримання стандартів професійної освіти

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

3

Забезпечити  взаємозв’язок, та взаємовплив різних систем (наука і освіта, наука і виробництво)

постійно

Внесення якісних змін в навчально-виробничий процес

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

4

Підгототувати  навчально-методичні комплекси для підготовки конкурентноздатних фахівців

листопад 2018 р. –

лютий 2019 р.

Створення навчально-методичних комплексів для підготовки конкурентноздатних фахівців

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

5

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза» (пробні роботи)

січень 2019 року

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії»

Малик І.О., методист

6

Поширювати досвід щодо практичних здобутків шляхом публікацій в соціальних медіа, професійних спільнотах, освітянській пресі

протягом року

Висвітлення результатів роботи, проведення ве-бінарів

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

7

Провести моніторинг працевлаштування учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

червень 2019 року

Наказ «Про підсумки моніторингу працевлаштування учнів з визначених професій»

Малик І.О., методист

8

Підготувати звіт про результати ІІ етапу експериментальної роботи

травень 2019 р. –

червень 2019 р.

 

Звіт про результати формувальногоетапу -експериментальної роботи

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист,

ІІІ етап: узагальнювальний (серпень 2019 р. – серпень 2020 р.)

1

Взяти участь у науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з проблеми дослідження

Протягом року

Збірники матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столах» з проблеми дослідження

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

 

2

Систематизувати результати дослідно-експериментальної роботи

Червень –

листопад 2019 р.

Підсумковий звіт про результати дослідно-експериментальної роботи

Малик І.О., методист

3

Опублікувати результати дослідження, висвітлити  їх в засобах масової інформації

Жовтень2019 р. – січень 2020 р.

Статті, доповіді, публікації у профільних виданнях

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

 

4

Підбити підсумки експерименту

Протягом року

Оформлення інформаційно-аналітичного збірника результатів експерименту

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист

 

 

Заступник директора з НР                                                                                                                                                                    О.М.Глуходід