Друк 

SWOT – аналіз, який проведено на І етапі (констатувальному) експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» в Державному навчальному закладі «Білопільське вище професійне училище» з професії «Помічник машиніста тепловоза»

 

Внутрішнє середовище

Сильні сторони

 1. Кадрове забезпечення навчального процесу
 2. Наявність сучасних засобів навчання з предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» (електронні навчальні посібники, робочі та залікові зошити учня та зошити для лабораторних та практичних робіт з предметів професійно-теоретичної підготовки, створені педагогами закладу.
 3. Достатня якість навчання за рахунок впровадження сучасних педагогічних технологій.
 4. Відповідність змісту навчальних програм потребами виробництва, вимогам підприємства.
 5. Участь роботодавця в організації навчального процесу

Слабкі сторони

 1. Застаріла матеріально-технічна база.
 2. Недостатня забезпеченість матеріалами, сировиною.
 3. Недостатня кількість україномовних підручників з предметів професійно-теоретичної підготовки.
 4. Відсутність системи стимулювання учасників експериментальної роботи.

Зовнішнє середовище

Можливості

 1. Використання інноваційних виробничих технологій.
 2. Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників (стажування на підприємстві).
 3. Зменшення терміну адаптації випускників до умов виробництва

Загрози

 1. Недостатнє фінансування по окремих статтях витрат.
 2. Відсутність довгострокового моніторингу ринку праці.
 3. Можливість припинення діяльності підприємства – учасника експерименту

 

 

Директор                                                                          Ю.Г.Христій