НАКАЗ 

від  14.08.2017                               м. Білопілля                                    №173  - ОД

Про проведення експериментальної

роботи  регіонального рівня  на базі ДНЗ

«Білопільське ВПУ» з теми

«Упровадження елементів дуальної форми

навчання у професійну підготовку

кваліфікованих робітників»

 

     Відповідно до законів України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР, «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 02.11.2016, «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, наказу Департаменту освіти і науки від 10.07.2017 № 429 «Про проведення експерименту регіонального рівня»,з метою впровадження в навчально-виробничий процес елементів дуальної форми навчання та на підставі заявки авторського колективу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області

НАКАЗУЮ:

    1. Провести на базі Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» експеримент регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».

     2. Заступнику директора з навчальної роботи Глуходід О.М. та заступнику директора навчально- виробничої роботи Мірошніченку Ю.В. розробити програму експериментальної роботи в закладі   з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» до 26.08.2017 року.

      3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виробничої роботи  Мірошніченка Ю.В.

 

Директор                                                                                   Ю.Г.Христій