Підсумки моніторингу виконання ККЗ

з професійно-теоретичної підготовки учнів групи ТУ-4 

з професії «Помічник машиніста тепловоза»

 

 

 

 Підсумки моніторингу виконання ККР

з професійно-практичної підготовки учнів групи ТУ-4  

з професії «Помічник машиніста тепловоза»

 

 

 

 Підсумки моніторингу

навчальних досягнень учнів групи ТУ-4

з предметів професійно-теоретичної підготовки

з професії «Помічник машиніста тепловоза»

2017-2018 н. р.

 

                      

Міністерство освіти і науки України

Державний навчальний заклад

    «Білопільське вище професійне училище»    

 

НАКАЗ

 

від 01.06.2018                                                               м. Білопілля                                                  № 130-ОД

 

Про хід проведення І етапу експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

 Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» готує кваліфікованих робітників з 6 галузей виробництва з 17 професій. 

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2018 № 460-ОД «Про затвердження заявки та програми експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» для участі в експерименті регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» заклад обрав галузь «Залізничний транспорт», професію «Помічник машиніста тепловоза».

З серпня 2017 року по червень 2018 року експериментальна робота в закладі проводилась відповідно до програми експерименту, затвердженої наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2017 № 460-ОД. В закладі було видано відповідні накази «Про проведення експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» від 16.08.2017 № 173-2-ОД, «Про затвердження складу творчої групи з експериментальної роботи з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» від 29.08.2017 № 178-1-ОД, «Про затвердження заходів щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» від 16.08.2017 № 173-3-ОД. Соціальний партнер, з яким співпрацюємо, проводячи експериментальну роботу, - це регіональна філія «Південно-західна залізниця» виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба.

Метою участі закладу в експерименті – забезпечення узгодженої взаємодії з освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза», а саме розширення змісту практичної складової професійної освіти з метою підвищення рівня підготовки учнів, удосконалення моделі взаємодії з підприємством «Виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба, вдосконалення професійних компетентностей педагогів закладу.

Майбутнім кваліфікованим робітникам з професії «Помічник машиніста тепловоза» необхідно надати не тільки певні знання, уміння та навички відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти, а й сформувати здатність до дії, уміння орієнтуватись у непередбачуваних виробничих ситуаціях за рахунок збільшення практичної складової професійної освіти, а тому працюючи над модернізацією змісту експериментального навчального плану та програми, значно збільшили практичну складову підготовки кваліфікованих робітників з професії «Помічник машиніста тепловоза». Плановий рівень кваліфікації включає кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду», яка залишена без змін.

Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

36 г.

Виробниче навчання на виробництві

0

120 г.

Виробнича практика

98 г.

133 г.

 

Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

0

Виробниче навчання на виробництві

0

108 г.

Виробнича практика

168 г.

238 г.

 

«Помічник машиніста тепловоза»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

-

-

Виробниче навчання на виробництві

30 г.

30 г.

Виробнича практика

238 г.

308 г.

Отже, практичну складову експериментального навчального плану з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1,2, 3 розрядів» та «Помічник машиніста тепловоза» збільшено на:

-          виробниче навчання на виробництві – на 228 г.;

-          виробнича практика – на 175 г.

Згідно з Державним стандартом професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Помічник машиніста тепловоза» - 17тижнів. Згідно з експериментальним навчальним планом – 12 т. + 17 т. = 29 т., що складає збільшення практичної складової на 41%.

На етапі реалізації І етапу експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» приділили велику увагу формуванню єдиного підходу до змісту рівня підготовки кваліфікованого робітника, щоб він, з одного боку, відповідав Державному стандарту професійно-технічної освіти з даної професії, а з іншого – корпоративним інтересам, професійній орієнтації на особливості публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», вимогам нормативних актів, інструкцій, наказів, якими керується Укрзалізниця та її підрозділи («Виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба).

У листопаді 2017 експериментальна група ТУ-4 отримала кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду».

Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів та поетапної атестації експериментальної групи свідчать про середній рівень навчальних досягнень.

Разом з тим, рівень навчальних досягнень учнів групи № ТУ-4 з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 2 розряду за І семестр 2017-2018 н. р. зріс на 0,3 б. з теоретичного навчання та на 0,4 б. з виробничого навчання у порівнянні з підсумками навчальних досягнень за результатами державної поетапної атестації з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду.

На засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю було складено заходи щодо підвищення якості знань учнів, а саме сплановано корекційні дії викладачів щодо усунення типових помилок, виявлених під час проведення контрольних робіт за завданням адміністрації, в експериментальній групі ТУ-4 проведено анкетування учнів «Урок очима учнів», «Моє ставлення до предмета», рекомендовано викладачам та майстрам виробничого навчання посилити практичну спрямованість уроків теоретичного та виробничого навчання, впроваджувати розробки робочих та залікових зошитів учня, електронних навчальних посібників та розміщувати їх  на блогах педагогів з метою використання учнями при підготовці  до уроків теоретичного та виробничого навчання.

Згідно з наказом від 02.04.2018 № 71-1-ОД «Про  проведення  контрольних  робіт  з  предметів загально професійної   та  професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розрядув квітні було проведено контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної  підготовки . Підсумки  контрольних робіт  в групі ТУ-4 з професії «Помічник машиніста тепловоза»   з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу»  3 розряду свідчать про  підвищення  рівня   навчальних досягнень  учнів  у порівнянні з підсумками контрольних робіт  учнів групи ТУ-4 «Помічник машиніста тепловоза»    з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу»  2 розряду. Так з предмету «Будова  та ремонт рухомого складу» середній бал підвищився  на 0,7бали,  з предмету «Гальма рухомого  складу» на 0,4 бали, з предмету «ПТЕ та  інструкції» - на 0,2 бали, з предмету «Електротехніка» - на 0,1 бали. Необхідно визначити, що рівень  навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки  учнів групи ТУ-4 за ІІ семестр 2017-2018 н.р.  зріс  у  порівнянні  з підсумками  навчальних досягнень  учнів  групи ТУ-4  за І семестр  2017-2018 н.р.  на 0,1  бали.

За період з 01.09.2017  по 15.06.2018 в закладі багато уваги було приділено удосконаленню та модернізації навчально-матеріальної бази з професії «Помічник машиніста тепловоза» та лабораторії (проведено капітальний ремонт кабінету «Тепловозного господарства» та лабораторії, в лабораторії розробляється масштабна модель (1:8) секції тепловоза 2ТЕ – 116 учнями, які відвідують факультатив «Творчість у моїй професії», удосконалюється обладнання кабіни машиніста, планується монтаж гальмівного обладнання та діючого компресора), удосконаленню комплексного методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» за рахунок впровадження інформаційно-комунікативних технологій, наявності комп’ютерів, покриття Wi-Fi в кожному кабінеті, наявності мультимедійного обладнання в більшості кабінетів. Викладачами розробляються посібники, робочі та залікові зошити учня як в електронному так і в друкованому вигляді (будова та ремонт рухомого складу, ПТЕ та інструкції, охорона праці, технічне креслення, електротехніка), у відповідності до змісту навчальних програм та у відповідності до потреб виробництва.

Так, з професії «Помічник машиніста тепловоза» викладачами предметів професійно-теоретичної підготовки розроблено сучасні засоби навчання з більшості предметів професійно-теоретичної підготовки з метою підвищення ефективності навчального процесу, розвитку пізнавальної активності учнів.

 

№ з/п

Методичні напрацювання

Автор

 1

Навчальний посібник з предмету «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Головенко В.П.

 2

Навчальний посібник з предмета: «Будова та ремонт тепловоза» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Головенко В.П.

Робочий зошит учня з предмета «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Головенко В.П.

  4

Робочий зошит учня з предмета «Загальний курс залізниць» з професії «Помічник машиніста тепловоза.»

Чаус Є.В.

  5 

Робочий зошит учня з предмету «Правила технічної експлуатації та інструкції» з професії «Помічник машиніста тепловоза.» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Шокола А.М.

  6 

Навчальний посібник «Теоретичні відомості» з предмета «Управління та технічне обслуговування тепловоза» з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІІ розряду»

Мороз О.М.

  7

Робочий зошит учня з предмета «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

 

Головенко В.П.

  8

Робочий зошит учня з предмету «Правила технічної експлуатації та інструкції» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

 

Шокола А.М.

  9

Навчальний посібник з будови та ремонту електровоза з професії «Помічник машиніста електровоза»

Головенко В.П.

 10

Робочий зошит учня із слюсарної справи з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І, ІІ розряду»

Колесник С.М.

 11

Зошит для лабораторних робіт з електроматеріалознавства з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ, ІІІ розряду»

Чаус Є.В.

 12

 Збірник нормативно-правової документації для працівників локомотивних бригад

Каркачов В.Т.

 13

Робочий зошит учня з виробничого навчання з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду»

Скрипцов А.Д.

14

Навчальний посібник з предмету «Будова та ремонт рухомого складу» з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2, 3 розряду».

Головенко В.П

 15

Методичні рекомендації з охорони праці під час проходження виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2, 3 розряду».

Головка О.В.

Московченко В.В.

 16

Навчальний посібник з предмету «Управління та технічне обслуговування тепловоза».

Шокола А.М

 17

Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Гальма рухомого складу» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду».

Головенко В.П.

 18

Щоденник виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду».

Головко О.В. Московченко В.В

 19

Методичні рекомендації «Роль технічної творчості у процесі професійного навчання кваліфікованих робітників».

Каркачов В.Т.

 20

Робочий зошит учня з основ галузевої економіки і підприємництва з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду».

Савіна О.І.

 21

Навчальний посібник з ПТЕ та інструкцій з теми «Інструкція з руху поїздів та маневрової роботи з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза» (частина 2).

 

Чаус Є.В.

 22

Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Автогальма» з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Головенко В.П.

 23

Щоденник з виробничої практики з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду».

Головко О.В.

Московченко В.В.

 24

Навчальний посібник з управління та технічного обслуговування електровоза з професії «Помічник машиніста електровоза».

Шокола А.М.

 25

Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Автогальма» з професії «Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Помічник машиніста електровоза».

Головенко В.П.

 26

Робочий зошит учня з матеріалознавства з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду».

Колесник С.М.

 27

Робочий зошит учня з основ галузевої економіки з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду».

Савіна О.І.

28

Навчальний посібник з управління та обслуговування тепловоза з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Чаус Є.В.

29 

Робочий зошит учня з предмету «Основи правових знань» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду».

Ткаченко Н.В.

30 

Щоденник виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Головко О.В.

 31

Щоденник виробничої практики з професії «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза».

Московченко В.В.

 32

Методична розробка з теми «Методичні засади здоров’язберігаючих компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників з професій залізничного профілю».

Каркачов В.Т.

 Вищеперераховані засоби навчання викладачі та майстри виробничого навчання презентують на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних виставках, науково-практичних конференціях. Так, за електронний навчальний посібник з будови та ремонту рухомого складу, створений викладачем Колесник С.М., та з правил технічної експлуатації, створений викладачем Школою А.М., заклад два роки поспіль отримував золоті медалі на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти».  У квітні 2017 року викладач Колесник С.М. взяла участь у науково-практичній конференції з теми «Електронний лабораторний практикум з будови та ремонту рухомого складу: перспективи вдосконалення сучасних засобів навчання», а заступник директора з навчальної роботи Глуходід О.М. з теми «Формування конкуренто здатного фахівця через створення та впровадження сучасних засобів навчання» в м. Кривій Ріг.

19 квітня 2018 року викладачі та майстри виробничого навчання закладу взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології». Майстер виробничого навчання Каркачов В.Т. презентував матеріали щодо перспектив впровадження дистанційного навчання в систему професійно-технічної освіти, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Шокола А.М. – тези «Електронний навчальний посібник як один із засобів підвищення ефективності навчального процесу майбутніх кваліфікованих робітників», викладач Колесник С.М. представила досвід роботи «Використання електронних засобів навчання в системі підготовки кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза».

Таким чином, під час уроків професійно-теоретичної підготовки педагоги та майстри виробничого навчання намагаються, щоб учні не лише відтворювали здобуті знання, а й вчилися використовувати їх у нестандартних виробничих ситуаціях, змодельованих у посібниках, розроблених викладачами на електронній основі та розміщених в їх блогах. А тому, перехід від посібників на друкованій основі на розробку електронних посібників (теоретичний блок, таблиці, плакати, презентації, робочий зошит учня, тестування) – одна із задач педагогічного колективу (викладачів та майстрів виробничого навчання), яку будемо реалізувати під час проведення експерименту регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» з професії «Помічник машиніста тепловоза».

Основна мета педагогів закладу під час підготовки кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза» - розвиток і формування професіоналізму і компетентності фахівця не лише в обсязі, який вимагає Державний стандарт професійно-технічної освіти, а й з урахуванням над предметних компонентів, тісно пов’язаних з особистісним формуванням майбутнього фахівця, з формуванням його певних психофізіологічних якостей (відповідальність, витриманість, уважність, моторна та оперативна пам'ять, швидкість реакції, готовність до екстрених дій), а тому наявність тренажерів, за допомогою яких можна моделювати та відтворювати виробничі ситуації – це необхідність на сучасному етапі.

 

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати ІІ етап (формувальний) експерименту регіонального рівня з серпня 2018 року.

2. Створити банк результатів упровадження елементів дуальної форми навчання.

Термін - до 25.10.2018

Відповідальний  - заступник директора з НВР Мірошніченко Ю.В.

3. Продовжити створення навчально-методичних комплектів для підготовки конкуренто здатних фахівців.

Термін – 2018-2019 н.р.

Відповідальний – заступник директора з НР Глуходід О.М.,

викладачі та майстри виробничого навчання

4. Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза».

Термін – січень 2019

Відповідальний – заступник директора з НВР Мірошніченко Ю.В.

5. Висвітлити результати роботи в засобах масової інформації

Термін – ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Відповідальний – творча група

6. Провести моніторинг працевлаштування учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Термін – червень 2019

7. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю  за с обою.

 

 

Директор                                                                                                         Ю.Г.Христій

 

Мірошніченко Ю.В.

Головенко В.П.

Чаус Є.В.

Головко О.В.

Московченко В.В.

Шокола А.М.

 

Глуходід О.М.

 

 

 

Підсумки навчальних досягнень учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду»

Професійно-теоретична підготовка

 

Професійно-практична підготовка

 

Загально-професійна підготовка

                     

 Міністерство освіти  і науки України

Державний навчальний заклад

                 «Білопільське вище професійне училище»                  

НАКАЗ

від 29.01.2018                                                                м. Білопілля                                            №  22-1-ОД

Про  хід виконання заходів щодо проведення

експерименту регіонального рівня

з теми «Упровадження елементів

 дуальної форми навчання у підготовку

 кваліфікованих робітників»

 

Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» готує кваліфікованих робітників з 6 галузей виробництва з 17 професій. Для участі в експерименті регіонального рівня «Упровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку кваліфікованих робітників» обрали галузь «Залізничний транспорт»  професію «Помічник машиніста тепловоза».

З серпня 2017 року по січень 2018 року експериментальна робота в закладі проводилась відповідно до Програми експерименту регіонального рівня, затвердженої наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2017 № 460-ОД та згідно з наказом від 16.08.2018 р. № 173-2-ОД «Про проведення експериментальної роботи  регіонального рівня  на базі ДНЗ «Білопільське ВПУ» з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників». У  серпні 2017 року було розроблено заходи щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», затверджені наказом від 16.08.2017 № 173-3-ОД  «Про затвердження заходів щодо проведення експерименту регіонального рівня з теми “ Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» та створено творчу групу, затверджену наказом від 29.08.2018  178-1-ОД «Про затвердження складу творчої групи з експериментальної діяльності з теми “ Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Соціальним партнером закладу, з яким співпрацюємо, проводячи експериментальну роботу, є регіональна філія «Південно-західна залізниця», виробничий підрозділ «Локомотивне депо Конотоп» цех № 22 м. Ворожба.

Працюючи над модернізацією змісту експериментального навчального плану та програми, значно збільшили практичну складову підготовки кваліфікованих робітників з професії «Помічник машиніста тепловоза». Плановий рівень кваліфікації включає кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду, яку  залишили без змін, кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 2 розряду (додаток 1),  кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 3 розряду (додаток 2),  кваліфікацію «Помічник машиніста тепловоза» (додаток 3).

Так, практичну складову експериментального навчального плану з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1,2,3 розрядів та з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза» збільшено на виробниче навчання на виробництві на 228 год., на виробничу практику на 175 год.

Згідно з Державним стандартом професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Помічник машиніста тепловоза»  виробниче навчання та виробнича практика на виробництві складає  17 тижнів, а згідно з експериментальним навчальним планом підготовки кваліфікаційного робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза» - 29 тижнів , що складає збільшення практичної складової на 41%.

На 15.01.2018 р. експериментальна група № ТУ-4 отримала кваліфікацію «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду. Згідно  із заходами щодо проведення експериментальної роботи та відповідно до наказу від 10.10.2017 № 256-1-ОД «Про проведення контрольних робіт з предметів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки» було проведено директорські контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній групі № ТУ-4 з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду  та було проведено моніторинг навчальних досягнень учнів з вищезазначених предметів та видано наказ від 26.10.2017 № 280-1-ОД»  «Про підсумки проведення контрольних робіт з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки в групі ТУ-4 з професії«Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу» 1 розряду.  Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів було розглянуто на  засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю. На засіданні методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю було складено заходи щодо підвищення якості знань учнів, а саме сплановано корекційні дії викладачів щодо усунення типових помилок, виявлених під час проведення контрольних робіт за завданнями адміністрації, проведено аналіз підсумків  анкетування учнів «Урок очима учнів»,  та було  рекомендовано викладачам предметів професійно – теоретичної підготовки посилити практичну спрямованість уроків теоретичного навчання, розпочати розробку електронних   робочих та залікових зошитів учня, електронних навчальних посібників,  розміщувати їх  на блогах педагогів з метою використання учнями при підготовці   до уроків теоретичного та виробничого навчання.

За період з 01.09.2017 по 20.01.2018 впровадження елементів дуальної форми навчання  сприяло:

1.удосконаленню та модернізації навчально-матеріальної бази з професії «Помічник машиніста тепловоза» (проведено  капітальний ремонт кабінету «Тепловозного господарства» та лабораторії,  в лабораторії розпочали створення масштабної моделі (1:8) секції тепловоза 2ТЕ – 116, удосконалюється обладнання кабіни машиніста, планується монтаж гальмівного обладнання та діючого компресора);

2.удосконаленню комплексного методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» за рахунок впровадження інформаційно-комунікативних технологій, наявності комп’ютерів, покриття Wi-Fi в кожному кабінеті, наявності мультимедійного обладнання в більшості кабінетів. Викладачами розроблено посібники, робочі, залікові зошити учня, зошити для лабораторно – практичних робіт  в друкованому вигляді (з предметів «Будова та ремонт рухомого складу», «ПТЕ та інструкції», «Охорона праці», «Технічне креслення», Електротехніка з основами промислової електроніки);

3. відповідності змісту навчальних програм згідно з потребами виробництва.

   Підготовка кваліфікованого робітника з професії «Помічник машиніста тепловоза» повинна проводитись не лише в обсязі, який вимагає Державний стандарт професійної (професійно – технічної) освіти з даної професії (рівень теоретичних знань, практичних навичок, професійних якостей), але необхідно враховувати компоненти, тісно пов’язані з особистісним формуванням майбутнього помічника машиніста, з формуванням його певних психофізіологічних якостей (відповідальність, витриманість, уважність, моторна та оперативна пам'ять, швидкість реакції, готовність до екстренних дій), а тому наявність тренажерів, за допомогою яких можна моделювати та відтворювати виробничі ситуації – це необхідність на сучасному етапі.

 Проте, є певні проблеми. Так відсутні тренажери, за допомогою яких можна моделювати та відтворювати виробничі ситуації з професії «Помічник машиніста тепловоза», відсутні електронні посібники, електронні та залікові робочі зошити з більшості предметів професійно – теоретичної підготовки.

Наказую:

1. Продовжити удосконалення обладнання кабіни машиніста в кабінеті тепловозного господарства

Термін: до 20.10.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР

Мірошніченко Ю.В.,  майстери виробничого навчання Каркачов В.Т., Головко О.В.

2. Здійснити монтаж гальмівного обладнання, діючого компресора в кабінеті теплового господарства.

Термін: до 01.11.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР

Мірошніченко Ю.В.,  майстри виробничого навчання

                   Каркачов В.Т.. Московченко В.В., Головко О.В.

 

3.Продовжити удосконалення комплексно – методичного забезпечення предметів професійно – теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза»

1) Розробити електронні посібники з  предметів «Будова та ремонт рухомого складу», «Правила технічної експлуатації та інструкції», «Технічне креслення»

Термін: 01.11.2018 р.

Відповідальні: викладачі Головенко В.П., Чаус Є.В., Колесник С.М., Богатиренко Л.М.

4.Придбати та встановити комп’ютерні програми – тренажери для моделювання та відтворення виробничих ситуацій з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Термін: до 01.10.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР

Мірошніченко Ю.В., майстер виробничого навчання  Скрипцов А.Д., викладач Головенко В.П.

5. Провести засідання творчої групи з теми «Експериментальна робота регіонального рівня з теми ««Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»: проблеми та знахідки.

 Термін: до 10.02.2018 р.

Відповідальні: заступник директора з НВР Мірошніченко Ю.В. ,

заступник директора з НР Глуходід О.М.

 

 

Директор                                                                                               Ю.Г.Христій  

 Глуходід О.М.

 

 

 Додаток 1

                     до наказу

      від 29.01.2018   № 22-1-ОД

      Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

36 г.

Виробниче навчання на виробництві

0

120 г.

Виробнича практика

98 г.

133 г.

                                                                                                   Додаток 2

до наказу

              від 29.01.2018   № 22-1-ОД

 

      Кваліфікація «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

144 г.

0

Виробниче навчання на виробництві

0

108 г.

Виробнича практика

168 г.

238 г.

                                                                                                                       

Додаток 3

до наказу

                                                                                                від 29.01.2018   № 22-1-ОД

                 Кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза»

 

ДСПТО

ЕРП

Виробниче навчання в майстернях

-

-

Виробниче навчання на виробництві

30 г.

30 г.

Виробнича практика

238 г.

308 г.

 

 

 

 

Методист                                                                                                Малик І.О.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Білопільське ВПУ»

_________ Ю.Г.Христій

 

 

ЗАХОДИ

щодо проведення  експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

на базі Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» на 2017-2020 роки

Заходи, спрямовані на реалізацію
завдань експерименту

Терміни виконання

Очікувані результати

Відповідальні

1

2

3

4

5

І етап: констатувальний (серпень 2017 р. – червень 2018 р.)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

Взяти участь у проведенні методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області за темою «Основні завдання експериментальної роботи»

 

 

Розробити навчально-методичний супровід експериментальної діяльності

 

Розробити нормативно-правове та організаційне забезпечення експериментальної роботи

 

 

 

Визначити коло учасників експериментальної роботи, конкретизувати завдання діяльності у відповідності до мети експериментальної роботи. Сформувати творчу групу

 

Здійснити модернізацію змісту навчального плану та програми, графіку навчально-виробничого процесу з визначеної професії та узгодити з роботодавцем

серпень 2017 р.

 

 

 

 

 

До 15.08.2017р.

 

 

 

До 25.08.2017р.

 

 

 

 

 

До 01.09.2017р.

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення педагогічного колективу  закладу з проведенням експериментальної роботи

 

 

Наказ про організацію експериментальної діяльності

 

 

 

Тристоронні договори (учень-заклад-роботодавець)

 

 

 

 

Готовність учасників до роботи в умовах експерименту. План діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експериментальної роботи

 

 

 

Робочий навчальний план

 

 

 

 

Христій Ю.Г., директор

 

 

 

 

 

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

 

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Мироненко В.А, заступник начальника

державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» локомотивного депо Конотоп

 

 

 

6

Взяти участь в регіональному науково-практичному семінарі «Впровадження інновацій у професійно-практичну підготовку кваліфікованих робітників»

вересень

2017 р.

Підготовка виступу

 

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

7

Проаналізувати  досвід з упровадження елементів дуальної форми навчання

жовтень

2017 р.

SWOT-аналіз теоретичної дослідженості та практичного стану проблеми упровадження елементів дуальної форми навчання в закладі

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

8

Провести зрізи знань учнів експериментальної навчальної групи з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

1 тиждень листопада 2017р.

Наказ «Про підсумки проведення зрізів знань учнів експериментальної групи  з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

10

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

І  тиждень листопада 2017 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

Малик І.О., методист

11

 Забезпечити висвітлення інформації щодо ходу проведення експериментальної роботи

грудень

2017 р.

Створення рубрики сайту училища « «Експериментальна робота»,  де буде висвітлено інформацію щодо ходу проведення експериментальної роботи

Малик І.О., методист

12

 

 

 

13

Провести контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній  навчальній групі  за І семестр 2017-2018 н.р.

 

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів в експериментальній навчальній групі І семестр 2017-2018 н.р.

3 тиждень

 грудня 2017 р.

 

 

 

4 тиждень  грудня 2017 р.

Наказ «Про підсумки контрольних робіт за завданнями адміністрації в експериментальній навчальній групі ТУ-4»

 

 

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів групи ТУ-4»

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

14

Взяти участь у спільному засіданні методичних комісій з питань упровадження елементів дуальної форми навчання

січень-березень

2018 р.

Обмін досвідом

ДНЗ «Білопільське вище професійне училище», ДПТНЗ «Сумський центр з дизайну та сфери послуг», ДНЗ «Шосткинський центр професійної освіти», ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»

15

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду» (пробні роботи)

березень 2018 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду»

Малик І.О., методист

16

Взяти участь в проведенні обласного круглого столу «Моделі, форми, механізми державно-приватного партнерства»

січень

2018 р.

Проміжний звіт результатів експериментальної діяльності (аналітичний звіт)

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

17

Провести  контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній навчальній групі за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

 

відповідно до робочого навчального плану

Наказ «Про підсумки контрольних робіт за завданнями адміністрації за ІІ семестр 2017 – 2018 н.р.

Малик І.О., методист

18

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду» (пробні роботи)

Червень 2018 року

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

19

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр 2017-2018 н. р

 

червень

2018 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів за ІІ семестр 2017-2018 н.р.»

Малик І.О., методист

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

Підбити підсумки експериментальної діяльності за 2017-2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

Провести засідання  педагогічної ради «Про  підсумки експериментальної діяльності за 2017-2018 рік»

 

 

Взяти участь у розширеному засідання методичної Ради НМЦ ПТО у Сумській області  за участю роботодавців та представників професійно – технічних навчальних закладів

 

 

червень

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

червень

2018 р.

 

 

червень

2018 р.

Звіт результатів експериментальної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації з теми дослідження у засобах масової інформації.

 

 

 

Звіт про проведення констатувального етапу експериментальної діяльності

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

 

 

Христій Ю.Г., директор

 

 

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

 

ІІ етап: формувальний (серпень 2018 р. – червень 2019 р.)

1

Створити банк результатів упровадження елементів дуальної форми навчання

серпень 2018 р. –

жовтень 2018 р.

Створення банку результатів упровадження елементів дуальної форми навчання

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

2

2

 Удосконалювати практичну складову освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки

протягом року

Дотримання стандартів професійної освіти

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

3

Забезпечити  взаємозв’язок, та взаємовплив різних систем (наука і освіта, наука і виробництво)

постійно

Внесення якісних змін в навчально-виробничий процес

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

4

Підгототувати  навчально-методичні комплекси для підготовки конкурентноздатних фахівців

листопад 2018 р. –

лютий 2019 р.

Створення навчально-методичних комплексів для підготовки конкурентноздатних фахівців

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

5

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза» (пробні роботи)

січень 2019 року

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії»

Малик І.О., методист

6

Поширювати досвід щодо практичних здобутків шляхом публікацій в соціальних медіа, професійних спільнотах, освітянській пресі

протягом року

Висвітлення результатів роботи, проведення ве-бінарів

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

7

Провести моніторинг працевлаштування учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

червень 2019 року

Наказ «Про підсумки моніторингу працевлаштування учнів з визначених професій»

Малик І.О., методист

8

Підготувати звіт про результати ІІ етапу експериментальної роботи

травень 2019 р. –

червень 2019 р.

 

Звіт про результати формувальногоетапу -експериментальної роботи

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист,

ІІІ етап: узагальнювальний (серпень 2019 р. – серпень 2020 р.)

1

Взяти участь у науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з проблеми дослідження

Протягом року

Збірники матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столах» з проблеми дослідження

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

 

2

Систематизувати результати дослідно-експериментальної роботи

Червень –

листопад 2019 р.

Підсумковий звіт про результати дослідно-експериментальної роботи

Малик І.О., методист

3

Опублікувати результати дослідження, висвітлити  їх в засобах масової інформації

Жовтень2019 р. – січень 2020 р.

Статті, доповіді, публікації у профільних виданнях

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

 

4

Підбити підсумки експерименту

Протягом року

Оформлення інформаційно-аналітичного збірника результатів експерименту

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист

 

 

Заступник директора з НР                                                                                                                                                                    О.М.Глуходід

 

 

 

 

SWOT – аналіз, який проведено на І етапі (констатувальному) експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» в Державному навчальному закладі «Білопільське вище професійне училище» з професії «Помічник машиніста тепловоза»

 

Внутрішнє середовище

Сильні сторони

 1. Кадрове забезпечення навчального процесу
 2. Наявність сучасних засобів навчання з предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» (електронні навчальні посібники, робочі та залікові зошити учня та зошити для лабораторних та практичних робіт з предметів професійно-теоретичної підготовки, створені педагогами закладу.
 3. Достатня якість навчання за рахунок впровадження сучасних педагогічних технологій.
 4. Відповідність змісту навчальних програм потребами виробництва, вимогам підприємства.
 5. Участь роботодавця в організації навчального процесу

Слабкі сторони

 1. Застаріла матеріально-технічна база.
 2. Недостатня забезпеченість матеріалами, сировиною.
 3. Недостатня кількість україномовних підручників з предметів професійно-теоретичної підготовки.
 4. Відсутність системи стимулювання учасників експериментальної роботи.

Зовнішнє середовище

Можливості

 1. Використання інноваційних виробничих технологій.
 2. Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників (стажування на підприємстві).
 3. Зменшення терміну адаптації випускників до умов виробництва

Загрози

 1. Недостатнє фінансування по окремих статтях витрат.
 2. Відсутність довгострокового моніторингу ринку праці.
 3. Можливість припинення діяльності підприємства – учасника експерименту

 

 

Директор                                                                          Ю.Г.Христій