ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ДНЗ «Білопільське ВПУ»

_________ Ю.Г.Христій

 

 

ЗАХОДИ

щодо проведення  експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

на базі Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» на 2017-2020 роки

Заходи, спрямовані на реалізацію
завдань експерименту

Терміни виконання

Очікувані результати

Відповідальні

1

2

3

4

5

І етап: констатувальний (серпень 2017 р. – червень 2018 р.)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

Взяти участь у проведенні методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області за темою «Основні завдання експериментальної роботи»

 

 

Розробити навчально-методичний супровід експериментальної діяльності

 

Розробити нормативно-правове та організаційне забезпечення експериментальної роботи

 

 

 

Визначити коло учасників експериментальної роботи, конкретизувати завдання діяльності у відповідності до мети експериментальної роботи. Сформувати творчу групу

 

Здійснити модернізацію змісту навчального плану та програми, графіку навчально-виробничого процесу з визначеної професії та узгодити з роботодавцем

серпень 2017 р.

 

 

 

 

 

До 15.08.2017р.

 

 

 

До 25.08.2017р.

 

 

 

 

 

До 01.09.2017р.

 

 

 

 

 

 

До 01.09.2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення педагогічного колективу  закладу з проведенням експериментальної роботи

 

 

Наказ про організацію експериментальної діяльності

 

 

 

Тристоронні договори (учень-заклад-роботодавець)

 

 

 

 

Готовність учасників до роботи в умовах експерименту. План діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експериментальної роботи

 

 

 

Робочий навчальний план

 

 

 

 

Христій Ю.Г., директор

 

 

 

 

 

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

 

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Мироненко В.А, заступник начальника

державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» локомотивного депо Конотоп

 

 

 

6

Взяти участь в регіональному науково-практичному семінарі «Впровадження інновацій у професійно-практичну підготовку кваліфікованих робітників»

вересень

2017 р.

Підготовка виступу

 

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

7

Проаналізувати  досвід з упровадження елементів дуальної форми навчання

жовтень

2017 р.

SWOT-аналіз теоретичної дослідженості та практичного стану проблеми упровадження елементів дуальної форми навчання в закладі

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

8

Провести зрізи знань учнів експериментальної навчальної групи з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

1 тиждень листопада 2017р.

Наказ «Про підсумки проведення зрізів знань учнів експериментальної групи  з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

10

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

І  тиждень листопада 2017 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 1 розряду»

Малик І.О., методист

11

 Забезпечити висвітлення інформації щодо ходу проведення експериментальної роботи

грудень

2017 р.

Створення рубрики сайту училища « «Експериментальна робота»,  де буде висвітлено інформацію щодо ходу проведення експериментальної роботи

Малик І.О., методист

12

 

 

 

13

Провести контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній  навчальній групі  за І семестр 2017-2018 н.р.

 

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів в експериментальній навчальній групі І семестр 2017-2018 н.р.

3 тиждень

 грудня 2017 р.

 

 

 

4 тиждень  грудня 2017 р.

Наказ «Про підсумки контрольних робіт за завданнями адміністрації в експериментальній навчальній групі ТУ-4»

 

 

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів групи ТУ-4»

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

14

Взяти участь у спільному засіданні методичних комісій з питань упровадження елементів дуальної форми навчання

січень-березень

2018 р.

Обмін досвідом

ДНЗ «Білопільське вище професійне училище», ДПТНЗ «Сумський центр з дизайну та сфери послуг», ДНЗ «Шосткинський центр професійної освіти», ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»

15

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду» (пробні роботи)

березень 2018 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду»

Малик І.О., методист

16

Взяти участь в проведенні обласного круглого столу «Моделі, форми, механізми державно-приватного партнерства»

січень

2018 р.

Проміжний звіт результатів експериментальної діяльності (аналітичний звіт)

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

17

Провести  контрольні роботи за завданнями адміністрації в експериментальній навчальній групі за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

 

відповідно до робочого навчального плану

Наказ «Про підсумки контрольних робіт за завданнями адміністрації за ІІ семестр 2017 – 2018 н.р.

Малик І.О., методист

18

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряду» (пробні роботи)

Червень 2018 року

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

19

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів за ІІ семестр 2017-2018 н. р

 

червень

2018 р.

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів за ІІ семестр 2017-2018 н.р.»

Малик І.О., методист

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

Підбити підсумки експериментальної діяльності за 2017-2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

Провести засідання  педагогічної ради «Про  підсумки експериментальної діяльності за 2017-2018 рік»

 

 

Взяти участь у розширеному засідання методичної Ради НМЦ ПТО у Сумській області  за участю роботодавців та представників професійно – технічних навчальних закладів

 

 

червень

2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

червень

2018 р.

 

 

червень

2018 р.

Звіт результатів експериментальної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації з теми дослідження у засобах масової інформації.

 

 

 

Звіт про проведення констатувального етапу експериментальної діяльності

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

 

 

Христій Ю.Г., директор

 

 

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

 

 

ІІ етап: формувальний (серпень 2018 р. – червень 2019 р.)

1

Створити банк результатів упровадження елементів дуальної форми навчання

серпень 2018 р. –

жовтень 2018 р.

Створення банку результатів упровадження елементів дуальної форми навчання

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи

2

2

 Удосконалювати практичну складову освітнього процесу із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки

протягом року

Дотримання стандартів професійної освіти

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

3

Забезпечити  взаємозв’язок, та взаємовплив різних систем (наука і освіта, наука і виробництво)

постійно

Внесення якісних змін в навчально-виробничий процес

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи

4

Підгототувати  навчально-методичні комплекси для підготовки конкурентноздатних фахівців

листопад 2018 р. –

лютий 2019 р.

Створення навчально-методичних комплексів для підготовки конкурентноздатних фахівців

 

 

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

5

Провести моніторинг якості підготовки учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза» з кваліфікації «Помічник машиніста тепловоза» (пробні роботи)

січень 2019 року

Наказ «Про підсумки моніторингу якості підготовки учнів з професії»

Малик І.О., методист

6

Поширювати досвід щодо практичних здобутків шляхом публікацій в соціальних медіа, професійних спільнотах, освітянській пресі

протягом року

Висвітлення результатів роботи, проведення ве-бінарів

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

7

Провести моніторинг працевлаштування учнів з професії «Помічник машиніста тепловоза»

червень 2019 року

Наказ «Про підсумки моніторингу працевлаштування учнів з визначених професій»

Малик І.О., методист

8

Підготувати звіт про результати ІІ етапу експериментальної роботи

травень 2019 р. –

червень 2019 р.

 

Звіт про результати формувальногоетапу -експериментальної роботи

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист,

ІІІ етап: узагальнювальний (серпень 2019 р. – серпень 2020 р.)

1

Взяти участь у науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з проблеми дослідження

Протягом року

Збірники матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столах» з проблеми дослідження

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

 

2

Систематизувати результати дослідно-експериментальної роботи

Червень –

листопад 2019 р.

Підсумковий звіт про результати дослідно-експериментальної роботи

Малик І.О., методист

3

Опублікувати результати дослідження, висвітлити  їх в засобах масової інформації

Жовтень2019 р. – січень 2020 р.

Статті, доповіді, публікації у профільних виданнях

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист, викладачі, майстер виробничого навчання

 

4

Підбити підсумки експерименту

Протягом року

Оформлення інформаційно-аналітичного збірника результатів експерименту

Мірошніченко Ю.В., заступник директора з навчально – виробничої роботи, Глуходід О.М., заступник директора з навчальної роботи, Малик І.О., методист

 

 

Заступник директора з НР                                                                                                                                                                    О.М.Глуходід

 

 

 

 

SWOT – аналіз, який проведено на І етапі (констатувальному) експерименту регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» в Державному навчальному закладі «Білопільське вище професійне училище» з професії «Помічник машиніста тепловоза»

 

Внутрішнє середовище

Сильні сторони

 1. Кадрове забезпечення навчального процесу
 2. Наявність сучасних засобів навчання з предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Помічник машиніста тепловоза» (електронні навчальні посібники, робочі та залікові зошити учня та зошити для лабораторних та практичних робіт з предметів професійно-теоретичної підготовки, створені педагогами закладу.
 3. Достатня якість навчання за рахунок впровадження сучасних педагогічних технологій.
 4. Відповідність змісту навчальних програм потребами виробництва, вимогам підприємства.
 5. Участь роботодавця в організації навчального процесу

Слабкі сторони

 1. Застаріла матеріально-технічна база.
 2. Недостатня забезпеченість матеріалами, сировиною.
 3. Недостатня кількість україномовних підручників з предметів професійно-теоретичної підготовки.
 4. Відсутність системи стимулювання учасників експериментальної роботи.

Зовнішнє середовище

Можливості

 1. Використання інноваційних виробничих технологій.
 2. Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників (стажування на підприємстві).
 3. Зменшення терміну адаптації випускників до умов виробництва

Загрози

 1. Недостатнє фінансування по окремих статтях витрат.
 2. Відсутність довгострокового моніторингу ринку праці.
 3. Можливість припинення діяльності підприємства – учасника експерименту

 

 

Директор                                                                          Ю.Г.Христій

Моніторинг навчальних досягнень учнів експериментальної групи ТУ-4

з предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки

з професії «Помічник машиніста тепловоза»,

з кваліфікації «Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду»

02 листопада 2017 року згідно з експериментальним робочим навчальним планом в групі ТУ-4 було проведено державну поетапну атестацію з професійно-практичної підготовки з професії "Помічник машиніста тепловоза", з кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду"

Згідно з експериментальним робочим навчальним планом в групі ТУ-4 03 листопада 2017 року було проведено державну поетапну атестацію з професійно-теоретичної підготовки з професії "Помічник машиніста тепловоза", з кваліфікації "Слюсар з ремонту рухомого складу І розряду"

20 вересня 2017 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області проведено розширене засідання навчально-методичної Ради за участю роботодавців, представників професійно-технічних навчальних закладів області, наукових керівників та консультантів експериментів регіонального рівня, в якому взяла участь заступник директора з навчальної роботи  в ДНЗ «Білопільське ВПУ» Глуходід О.М.

Юрій Штика, заступник директора Департаменту – начальник управління професійної, вищої освіти, наукової роботи та ресурсного забезпечення окреслив головні завдання професійної підготовки кваліфікованих робітників для потреб регіонального ринку праці. Зазначив, що одним із кроків пріоритетних дій Уряду є впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.

Віктор Скиба, в.о. директора Навчально-методичного центру ПТО у Сумській області, акцентував увагу присутніх на впровадженні елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку робітників як одну із вимог сьогодення.
Про проведення експериментів регіонального рівня протягом 2017-2020 років інформувала присутніх Валерія Докторович, методист Навчально-методичного центру ПТО у Сумській області. 

З вимогами до підготовки сучасного конкурентоспроможного робітника, основними напрямками впровадження елементів дуальної форми навчання та підвищення рівня їх професійної компетентності ознайомив Віктор Білоножко, заступник директора з наукової роботи ТОВ НВО «Червоний металіст».
Основні аспекти науково-методичного супроводу розкрили наукові керівники та консультанти експериментів регіонального рівня: Ганна Ігнатенко, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий консультант; Тетяна Дегтяренко, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, доктор педагогічних наук, професор; Владислав Зубко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин Сумського національного аграрного університету.
Ірина Марухина, завідувач навчально-методичного центру психологічної служби КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти розкрила питання соціальної адаптації та подальшої трудової зайнятості учнів з особливими освітніми потребами.
Досвідом успішної співпраці Реутинського професійного агарного ліцею з ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» поділилися директор навчального закладу Валерій Чечель та заступник генерального директора підприємства Олег Шприндель. 
Євген Хоменко, директор Синівського професійного агарного ліцею, зупинився на актуальності використання дистанційної форми навчання на сучасному етапі оволодіння теоретичними знаннями робітничих професій. 
За підсумками засідання навчально-методичної Ради прийнято рішення щодо поглиблення співпраці між роботодавцями, закладами професійно-технічної освіти та науковими консультантами через організаційно-методичні заходи:
семінар-практикум «Упровадження елементів дуальної форми навчання в професійну підготовку кваліфікованих робітників – реалії сучасного професійного навчання» – листопад 2017 року;
засідання круглого столу «Моделі, форми, механізми державно-приватного партнерства» – січень 2018 року;
розширене засідання навчально-методичної Ради за участі роботодавців, представників професійно-технічних навчальних закладів, наукових керівників та консультантів щодо проведення І етапу експерименту – червень 2018 року.