З 1922 року ДНЗ «Білопільське ВПУ» готує кваліфікованих робітників для народного господарства.

До комплексу  навчального закладу входять 3 навчальні корпуси, де розміщені кабінети загальноосвітньої та професійно-технічної підготовки, лабораторії, їдальні, актова зала, бібліотеки; 8 майстерень, 2 гуртожитки та 2 спортивних зали, а також навчальне господарство, до складу якого входить  368 га орної землі, яка сьогодні обробляється повністю, та тваринницька  ферма.

     Головна увага  приділяється  формуванню та збереженню учнівського контингенту. Станом на 01.01.2017  контингент  складав 411 учнів, з них на базі повної загальної середньої освіти  навчалось 197 учнів, на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти – 208 учнів, професійно-технічну освіту отримали 6 учнів. (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року контингент збільшився на 53 учні). Станом на 01.06.2017р. перехідний контингент склав 245  учнів, 157- СПТУ, 8–ТУ (в минулому навчальному році перехідний контингент був  211 учнів). В  закладі протягом навчального року навчалось 12 учнів з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Перехідний контингент учнів – сиріт – 3 чоловіка. У 2017 році випустили 8 учнів – сиріт.

     Колектив училища складався із 125 (в т.ч. 2 особи знаходились у  відпустці по догляду за дитиною)  працівників, з них: 26 – викладачів (вища категорія - 9 осіб; І категорія – 6 осіб; ІІ категорія - 8 осіб; спеціаліст – 3 особи);  24 - майстри виробничого навчання (мають педзвання «Майстер виробничого навчання І категорії» - 5 осіб; «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 1  особа), 75 - інші працівники.

     У 2016-2017 н.р. підвищив кваліфікацію у НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти – директор. У Сумському обласному  інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили кваліфікацію 8 викладачів,  1 вихователь гуртожитку. 

     Атестація педагогічних працівників у 2016-2017н.р. відбувалась відповідно до Типового положення про атестацію.

     Атестовано у 2016-2017 н.р.:

-на присвоєння 11 тарифного розряду – 2;

-на присвоєння 10 тарифного розряду – 2;

-на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» - 3 ;

-на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії» - 1 ;

-на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Майстер виробничого навчання І категорії» - 1;

-на відповідність займаній посаді – 1 (старший майстер).

     Професійно-технічний навчальний заклад налічує 69одиниць сучасної комп’ютерної техніки, із  яких 58 одиниць використовується в навчально-виховному процесі: 38 одиниці налічує кабінет інформатики, 17 одиниць знаходяться у предметних кабінетах, 1 - у бібліотеці. Адміністративний персонал закладу використовує в роботі 13 комп’ютерів.

     Загальна чисельність комп’ютерних класів, придбаних за кошти різних джерел фінансування, налічує 1 одиницю, 1 з яких підключено до мережі Інтернет. На виконання Державної програми інформатизації та комп’ютеризації закладів професійно-технічної освіти надійшло до закладу - навчальний комп’ютерний комплекс (30% забезпечення закладу), 3 придбано за спонсорські та позабюджетні кошти.

     У 2016-2017 навчальному  році  випущено 167 учнів (у 2016 - 220), п’ять  випускників отримали дипломи з відзнакою. Працевлаштування випускників 2016 року складає 60 %  (123 учні).

     Велику увагу педагогічний колектив приділяв профорієнтаційній роботі. Проводились дні відкритих дверей, індивідуальні зустрічі з випускниками шкіл району та області, діяльність закладу висвітлювались у засобах масової інформації, на радіо, на веб-сайті. Разом з тим, складна демографічна ситуація вплинула на план набору учнів на 2016-2017 н.р., що склав 89 %.

     План держзамовлення на 2017-2018 н.р. складає 250 учнів. Відповідно до наказу працівниками училища проводиться профорієнтаційна робота, складено базу даних випускників шкіл м.Білопілля, м.Ворожба, Білопільського, Тростянецького, Сумського та Буринського районів

     Поряд з цим проводилась робота по заключенню договорів з підприємствами на підготовку кваліфікованих робітників та для проходження учнями училища  виробничої  практики. У 2017 році заключено  договорів  з підприємствами на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів на 260 учнів.

     Протягом 2016-2017  року в їдальнях училища харчувалося 110 учнів, середня вартість одноразового харчування складала 7.00 грн.коп., трьохразового-22.00 грн. Для здешевлення харчування використовувались продукти харчування  з  підсобного господарства (м'ясо,овочі), а також надавалась матеріальна допомога із стипендіального фонду. 

      За 2016-2017 н.р. поповнено навчально-матеріальну базу кабінетів та майстерень. Так, придбано ноутбуки в 2 кабінети професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки. Проведено капітальний ремонт кабінету тепловозного господарства, медпункту, у виробничих майстернях училища зроблено туалет та гігієнічна кімната. Придбано інструменти в майстерні. Всього на підготовку навчального закладу до роботи в новому 2017-2018 навчальному році та до роботи в осінньо-зимовий період заплановано витратити близько 120 тис. грн.

     Педагогічним колективом проводилась постійна робота щодо профілактики правопорушень та згубних звичок.

     В училищі працював наркопост, проводились Тижні правових знань, протягом року працювала Рада профілактики. Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів навчального закладу передбачала тісну співпрацю з Сектором ювенальної превенції Білопільського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, зі службою у справах дітей. З метою корекції девіантної поведінки учнів, виховання свідомої правової поведінки  у навчальному закладі проходять місячники, тижні правового виховання,  зустрічі з представниками управління юстиції. На обліку в Секторі Білопільського відділу поліції  перебуває 1 учень. З ним регулярноведетьсяпрофілактична робота. Створено банк даних на важковиховуванихучнів.  Протягом останніх років зменьшується  кількість злочинів, скоєних учнями навчального закладу. Так  у 2015 – 7 , у 2016 – 3, у 2017 – 0. В більшості випадків злочини скоєно учнями  з неповних та деструктивних сімей, за характером – крадіжки майна

    Частка учнів, які скоїли правопорушення під час навчально-виховного процесу за останні 3 роки, складала 0,7%.

     У гуртожитках училища, де створено  належні умови,  проживало 140 учнів, 6 з них - учні-сироти. Гуртожиток підключено до мережі Інтернет.

     З метою розвитку творчих здібностей учнів у 2016-2017 н.р. педагогами училища проводилась значна робота по залученню здібних учнів до гуртків, спортивних секцій. Так, протягом року в училищі працювали 2  літературно-драматичних, 2 вокальних гуртки, гуртки знавців рідної мови, знавців сучасного дизайну, знавців правил дорожнього руху, технічної творчості , дискоклуб, спортивні секції: атлетичної гімнастики, футболу та настільного тенісу. Всього у гуртках та спортивних секціях  брали участь 215 учнів, що складало 52% від загальної кількості учнів закладу.

     Вся робота з питань охорони праці була направлена на створення  безпечних умов навчання та виробництва, запобіганню випадкам травматизму, забезпечення глибоких знань працівників і учнів норм і правил техніки безпеки. З цією метою в училищі було видано наказ «Про організацію  роботи з охорони праці», в якому були призначені відповідальні особи за охорону праці та безпеку життєдіяльності в кожному структурному підрозділі. На підставі нормативних документів розроблено програми інструктажів та переглянуті всі інструкцій з охорони праці. Нещасні випадки та травматизм  в училищі були відсутні.

     У 2016-2017 н. р. педагогічний колектив закладу працював над ІІІ (практичним) етапом науково-методичної проблеми «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості педагога та учня та як основа формування ключових компетентностей», основним завданням якого було визначення досвіду роботи педагогів з реалізації проблеми, корекція діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання, які мають труднощі в роботі над науково-методичною проблемою. Були розглянуті питання щодо дослідження та реалізації науково-методичної проблеми на засіданнях педагогічної ради «Формування життєвих компетентностей учнів шляхом організації різних видів діяльності на уроках теоретичного навчання» (протокол засідання педагогічної ради від 10.11.2016 № 3), «Реалізація особистісно зорієнтованого підходу під час вивчення предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки» (протокол засідання педагогічної ради від 31.01.2017 № 8), «Формування самоосвітньої компетентності учнів під час вивчення предметів теоретичного навчання» (протокол засідання педагогічної ради від 04.05.2017 № 4)/

     Питання щодо організації роботи над науково-методичної проблемою «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості педагога та учня та як основа формування ключових компетентностей» розглядалося на засіданнях методичної ради (протокол засідання методичної ради від 27.10.2016 № 1 та від 27.04.2017 № 3). Голови методичних комісій викладачів предметів загальноосвітньої підготовки, викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного, будівельного та металообробного профілю звітували про реалізацію планів роботи над ІІІ етапом науково-методичної проблеми «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості педагога та учня та як основа формування ключових компетентностей» на засіданнях методичної ради (протокол засідання методичної ради від 27.04.2017 № 3).

     На засіданнях методичної комісії викладачів загальноосвітньої підготовки, викладачів та майстрів виробничого навчання залізничного профілю (протокол від 21.12.2016 № 5), викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю (протокол від 04.2017 № 7), на засіданні циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання металообробного профілю та професій, що є загальними для всіх видів діяльності (протокол від 23.10.2016 № 2) було розглянуто питання «Про роботу над науково-методичною проблемою закладу «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості педагога та учня та як основа формування ключових компетентностей», було опрацьовано послідовність шляхів виконання технологічних процедур, виокремлено напрями та способи розвитку творчої особистості педагога та учня як основи формування їх ключових компетентностей. Особливу увагу було приділено моделюванню та реалізації системи методичної роботи щодо організації навчання педагогів, зацікавлених та психологічно готових до роботи над науково-методичною проблемою, виявлення суперечностей, що потребують якісних змін. З цією метою у 2016-2017 н. р. були проведені семінар-тренінг «Професійне та особистісне зростання педагога», семінари-практикуми «Майстерня креативності», «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес у професійно-технічному навчальному закладі», тренінгове заняття «Конфлікти, способи їх подолання», семінар-практикум «Формування іміджу сучасного педагога», засідання інтерактивної педагогічної ради «Проблеми оцінювання результатів навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів».

     Методичні напрацювання педагогів закладу були представлені на Міжнародних,  Всеукраїнських, обласних виставках та конкурсах. Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» - активний учасник Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти».

     Так, заклад взяв участь у VIIIМіжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017», на якій презентував у конкурсі з тематичної номінації «Компетентісний підхід – основа якості змісту навчально-виховного процесу в закладах професійно-технічної освіти» посібник з предмету «Будова та ремонт рухомого складу» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу», створений викладачем предметів професійно-теоретичної підготовки Колесник С.М. та отримав золоту медаль за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти.

     Із метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогами було створено 7 методичних комісій: методична комісія викладачів загальноосвітньої підготовки (голова – Кукса Т.О.), викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю (голова – Шевченко С.В.), залізничного профілю (голова – Чаус Є.В.), циклова комісія викладачів та майстрів виробничого навчання металообробного профілю та професій, що є загальними для всіх видів діяльності (голова – Колесник С.М.) та класних керівників (голова – Руденко Л.М.). Активна діяльність методичних комісій безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування нетрадиційних форм і методів навчання і виховання, впровадження новітніх досягнень науки та передового педагогічного в навчально-виробничий процес. Протягом 2016-2017 н. р. головами методичних та циклової комісії було проведено 9 засідань, на яких розглядалися питання впровадження нових робочих навчальних планів з усіх професій, аналізувався стан проведення контрольних робіт, працевлаштування випускників, якість підготовки учнів з професії «Штукатур», «Помічник машиніста тепловоза», «Помічник машиніста електровоза», спільне засідання методичних комісій «Спадкоємність у навчанні учнів І курсу. Адаптація першокурсників: проблеми та знахідки».

     Отже, кожна з методичних комісій у 2016-2017 н. р. працювала над визначеною проблемою, але загалом робота методичних комісій була направлена на реалізацію методичної проблеми училища «Сучасний урок як засіб розвитку творчої особистості педагога та учня та як основа формування ключових компетентностей».

     Протягом 2016-2017 н. р. у закладі було організовано роботу «Школи молодого спеціаліста» (наказ від 01.09.2016 №269 «Про організацію роботи з молодими спеціалістами»).Протягом 2016-2017 н. р. було проведено  інструктаж молодих спеціалістів щодо планування роботи викладача та майстра виробничого навчання, ознайомлено з посібником А.Гіна «Золота педагогічна скарбниця. 101 цікава педагогічна ідея», вивчено основні нормативно - правові документи, проведено семінарські заняття «Методика та технологія викладання», «Методика проведення різних типів уроку», засідання-круглий стіл «Навчання без примусу на основі використання новаторських методів навчання».

     Окремим напрямом науково-методичної роботи стала участь педагогічних працівників в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.В жовтні 2016 року Інститутом професійно-технічної освіти національної академії педагогічних наук України  було проведено Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ»,  метою якого було  виявлення кращого досвіду створення інноваційних освітніх продуктів у системі професійно-технічної освіти; популяризація електронних освітніх продуктів. На конкурс було представлено електронний лабораторний практикум з будівельного креслення з професії «Маляр» з кваліфікації «Маляр 2,3 розряду», який створила викладач креслення Колесник С.М. та отримала диплом ІІІ ступеня за актуальність, оригінальність та педагогічну доцільність та значущість електронного освітнього ресурсу на  Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління розвитком професійної освіти в сучасних умовах».

     На огляд-конкурс «Освітній Оскар-2016», який проводився видавництвом «Шкільний світ»,  було представлено зошит для практичних робіт з інформатики, створений викладачем Щербаченко А.Г. та інтерактивний навчальний комплекс з предмета «Правила технічної експлуатації та інструкції» з професії «Провідник пасажирського вагона», створений викладачем Шоколою А.М.,  до яких додавалися  методичні розробки уроків, презентації, опис досвіду роботи щодо використання інтерактивних засобів навчання у навчальному процесі. Викладачі стали лауреатами конкурсу «Освітній Оскар – 2016». Уроки вищезазначених педагогів були надруковані у журналі «Профтехосвіта» у 2016-2017 н. р.

     В листопаді 2016 року навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Сумській області проведено фестиваль робітничих професій «Myprofessionisthebest» серед учнів та викладачів англійської мови професійно-технічних навчальних закладів області. Метою фестивалю було сприяння вивченню іноземної мови для розширення доступу викладачів та учнівської молоді до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, виявлення обдарувань учнів, підвищення іміджу робітничих професій та фахового рівня викладачів іноземної мови. За підсумками журі переможцем фестивалю робітничих професій «Myprofessionisthebest» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Сумської області було визначено ученицю ДНЗ «Білопільське ВПУ» Демидко Валерію, а викладач англійської мови Середенко Т.А. посіла ІІ місце серед викладачів іноземної мови.

     Педагогічний колектив ДНЗ «Білопільське ВПУ» взяв участь у 8-му Інтернет – марафоні, який проводився видавництвом  «Основа» та включав 30 актуальних вебінарів, які проводили креативні спікери, протягом яких було забезпечено непередбачуване та інтенсивне спілкування. Всі учасники інтернет – марафону отримали сертифікати.

     Педагогічний та учнівський колектив закладу взяли участь у Шістнадцятому радіодиктанті національної єдності, метою якого було об’єднати  всіх небайдужих навколо  українського слова та сприяти розвитку духовної та патріотичної єдності поколінь.

     На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 10.10.2016 № 522-ОД «Про проведення обласного конкурсу відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного та деревообробного профілів у професійно-технічних навчальних закладах» у грудні 2016 року  пройшов обласний огляд-конкурс відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного та деревообробного профілів. Аналіз відеоуроків виробничого навчання з професій будівельного та деревообробного профілівпоказав високий рівень професійної майстерності майстра виробничого навчання з професії «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» Колесник Н.В., яка була відзначена як переможець конкурсу відео років з професії «Лицювальник – плиточник».  та посіла ІІ місце. Педагог Руденко Л.М. – лауреат обласного конкурсу «Педагог-новатор» з номінації «Викладач української мови», який проводився в квітні 2017 р.

    З лютого 2017 Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» - учасник регіональної дослідно-експериментальної роботи з теми «Упровадження проектів приватно-державного партнерства».

     Учні училища  є лауреатами та призерами  фестивалю робітничих професій «Myprofessionisthebest» (Демидко В. І місце), літературно-мистецького конкурсу для дітей та молоді ім.. О.Олеся «… І розітнувся мій перший спів…» в номінації «Кращий літературний твір українською мовою», (Моісеєнко В.), Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика (Моісеєнко В 7 місце), Міжнародного мовно-літературного конкурсу  учнівської  та  студентської  молоді ім. Т.Г.Шевченка (Моісеєнко В. 4 місце), Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія державотворення» (Ярова А. 5 місце), в номінації «Література» (Ревтов Р. 8 місце), активні учасники  Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Міжнародного конкурсу з інформатики і комп’ютерної вправності «Бобер», Всеукраїнського учнівського фізичного конкурсу «Левеня», Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека».

     У 2017 році Компанія інтелектуальних технологій спільно з Інститутом модернізації змісту освіти, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана за підтримки Міністерства освіти і науки України проводила ІV Всеукраїнський дистанційний бізнес-турнір «Стратегія фірми - 2017», в якому  взяли участь учні училища Костюкова Т. та Ольховик В., за що отримали сертифікати, як такі, що успішно пройшли курс інтерактивного навчання економіці й бізнесу у симуляторі ViAL+ та показали належний результат у півфіналі «Стратегія фірми - 2017». Учні училища Трифонов К. та Моісеєнко В. залучені до роботи  у секції наукового товариства Малої Академії Наук за технічним напрямком, Демидко В. – лауреат обласного конкурсу «Учень року 2017».

     Певна увага приділялась організації фізичного виховання. Учні училища взяли участь в ХХХІ  обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ. Збірні команди училища брали участь в груповому етапі змагань з міні-футболу – 4 місце; з легкоатлетичного кросу – 7 місце; з волейболу – 3 місце. Учень групи № 31 Гриненко І. посів 2 місце у змаганнях з метання диску, Богданович М., учень групи № ТУ-4, посів 1 місце у змаганнях з метання диску. На зональних змаганнях з бадмінтону команда учнів групи № 21 Жмая Н. та Лози В. посіла І місце у своїй групі. Також було проведено загальноучилищні змагання з міні-футболу, настільного тенісу, народного жиму.

     Команда учнів училища взяла участь у районному  молодіжному форумі національно-патріотичного виховання та посіла 2 місце.

     З лютого 2017 Державний навчальний заклад «Білопільське вище професійне училище» - учасник у експерименті регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».

     У квітні 2017 в м. Кривий Ріг було проведено науково-практичну конференцію «Теоретико - методичні основи конкуренто здатних фахівців у контексті сучасного ринку праці», на якій заступник директора з навчальної роботи О.М.Глуходід презентувала досвід роботи закладу з теми «Формування конкуренто здатних фахівців через створення та впровадження сучасних засобів навчання».

     У 2016-2017 н. р. велика увага приділялась налагодженню співпраці з Сумським національним аграрним університетом.У березні 2017 року 20 учнів училища відвідали факультети економіки та менеджменту, будівельний та інженерно-технологічний факультети, а у квітні 2017 року 9  викладачів закладу взяли участь в семінарі-навчанні «Впровадження системи дуальної освіти у професійно-технічних закладах Сумщини», на якому ознайомились із досвідом запровадження дуальної освіти Сумського та Маловисторопського коледжів СНАУ.

     У квітні 2017 члени педагогічного колективу училища взяли участь у семінарі для членів робочих груп щодо проведення регіональної дослідно-експериментальної роботи «Упровадження проектів приватно-державного партнерства в професійній освіті», на якому виступив з  презентацією проекту  експерт  в галузі "Освіта" пан Карл Вестенхьофер, який ознайомив присутніх з дуальною системою освіти в Німеччині. Більш детально мова йшла про дуальну форму навчання, її особливості, принципи та основні підходи.

     У квітні 2017 року юнаки Державного навчального закладу «Білопільське вище професійне училище» брали участь у навчальних стрільбах на полігоні однієї з військових частин Сумської області.

 

     У травні 2017 року в Державному навчальному закладі «Сумський хіміко – технологічний центр професійно – технічної освіти» відбувся ІІ етап Всеукраїнського  конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно – технічних навчальних закладів з професії «Маляр», з кваліфікації «Маляр 3 розряду», в якому взяв участь  учень групи №22 ЛевшинМарк.Наш учень ЛевшинМарк гідно представив свій навчальний заклад та посів друге місце, продемонструвавши власну майстерність та належну підготовку.

     Разом з тим, існують проблеми, які треба вирішувати.

     На сьогоднішній день найголовнішими питаннями  є:

-створення  бази для підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В»;

-надання платних послуг населенню з виконання  ремонтних робіт на території м. Білопілля майстрами та учнями груп будівельного напрямку;

-співпраця з регіональною філією «Південно-західна залізниця» локомотивне депо Конотоп з питання навчання учнів з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу, помічник машиніста тепловоза» за дуальною системою;

-закінчення виготовлення документації на землю, яка знаходиться під будівлями закладу;

-постійна робота з моніторингу ринку праці та оперативне реагування навчального закладу на потреби регіону у кваліфікованих робітниках;

-продовження роботи щодо збільшення позабюджетних надходжень з метою зміцнення матеріальної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, придбання сучасних засобів навчання та  впровадження інформаційно-комунікативних технологій;

-максимальне розкриття творчого потенціалу кожного педагога та його залучення до перебудови системи освіти;

-створення  лабораторії з професії «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів»;

-підготовка до атестації професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»;

-капітальний ремонт кабінету «Бухгалтерський облік»;

-участь у експерименті регіонального рівня з теми «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»;

-проведення семінарів з питань удосконалення системи виховної роботи для класних керівників, майстрів виробничого навчання;

-проведення в училищі заходів та свят, спрямованих на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.