Викладач української мови та літератури. Методична проблема, над якою працює викладач “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури”

В основу роботи над проблемою покладено компетентісно орієнтований підхід, спрямований на розвиток життєвих компетентностей учнів, їхньої здатності розв'язувати завдання в різних сферах життєдіяльності, реалізації аксіологічної, літературознавчої, формотворчої змістової лінії на уроках літератури та мовної, мовленнєвої компетентності на уроках мови.

У 2010-2011н.р. матеріали викладача “Професійна направленість на уроках української мови” були представлені на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2011» в м. Києві, за які заклад отримав диплом.

Викладачем створено творчо-дослідницький проект «Життєвий та творчий шлях  Олександра Олеся». Розроблений матеріал допомагає систематизувати та закріпити знання учнів про життєву та творчу долю поета-земляка Олександра Олеся та сформувати духовно багату творчу особистість.

Викладач Руденко Л.М. розробила посібники для учнів з української літератури, які відповідають чинній програмі з української літератури для учнів 10-11 класу, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти. Посібник містить комплексний матеріал за темами І- ІІІ курсу та є безпосереднім доповненням до підручників за редакцією О.Авраменка «Українська література 10 клас» та  Р. Мовчан «Українська література» 11 клас, і є складовою частиною комплектів навчально-методичних матеріалів. Посібник призначений для системної роботи учнів з української літератури та вміщує біографічні відомості про письменників, елементи аналізу художніх творів. Тренувальні тести дають змогу учням самостійно підготуватись до роботи з тестовими завданнями.

В посібнику подано основні теоретично-літературознавчі поняття, які повинні засвоїти учні, та орієнтовні теми учнівських творів, які допоможуть їм заздалегідь підготуватися до контрольного твору та працювати на позитивний результат.

 

 

 

Майстер виробничого навчання Курдюков Олександр Петрович працює в училищі з 2007 року. Закінчив Індустріальний педагогічний технікум Конотопського  інституту СумДУ за спеціальністю «Професійне навчання. Електротехніка, електрообладнання та електротехнічні установки», за кваліфікацією «Технік-електрик, майстер виробничого навчання». У 2011 році закінчив Глухівський національний педагогічний університет за спеціальністю «Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства», кваліфікація «Інженер-педагог».

У березні 2013 пройшов курси підвищення кваліфікації в університеті менеджменту освіти. Працює  над методичною проблемою «Впровадження інтерактивних методів навчання, створення науково-методичного супроводу з професії  «Слюсар-електромонтажник». Результатом роботи над методичною проблемою  стало створення робочого зошиту  учня з професії «Спеціальна технологія» професії «Слюсар-електромонтажник  ІІ-го розряду», створення зошиту для лабораторних робіт з електротехніки з професії «Помічник машиніста тепловоза», з кваліфікації «Слюсар з ремонту  рухомого складу ІІ-го розряду».

 

 

 

Добровольска Лариса Василівна, майстер виробничого навчання з професії «Штукатур, маляр». Працює в ДНЗ «Білопільське ВПУ» з 1993 року. За період роботи майстер виробничого навчання підготувала близько 200 кваліфікованих робітників. ЇЇ учні -  учасники та призери Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів професійної майстерності. Так, у 2010 році учень Омельченко О. посів 4 місце у ІІ етапі обласного конкурсу профмайстерності з професії "Штукатур". Авраменко Л посіла 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з технології малярних робіт у 2012 році.

Добровольска Л.В. працює над методичною проблемою «Проблемне навчання на уроках виробничого навчання». Результатом роботи є розробка інструкційно-технологічних карт, які сприяють кращому засвоєнню прийомів виконання штукатурних та малярних робіт. У жовтні 2013 року на базі ДНЗ «Білопільське ВПУ» проходив ІІ етап Всеукраїнського конкурсу профмайстерності серед майстрів виробничого навчання за професією «Лицювальник-плиточник», на якому Добровольська Л.В. посіла 2 місце, що підтверджує високий професіоналізм майстра виробничого навчання.

   

Викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Головенко Віктор Петрович.

Закінчив Глухівський педагогічний інститут. В училищі працює з 1990 року. Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», працює над методичною проблемою: «Самостійна робота учнів творчого характеру – шлях організації навчально – пізнавальної діяльності на уроках професіонально-теоретичної підготовки».

Викладачем були розроблені навчальні посібники з предмету  «Автогальма» з предмету «Будова та ремонт електровоза», робочі зошити учня  з предмету  «Автогальма» з кваліфікації: «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІ розряду,   «Слюсар з ремонту рухомого складу ІІІ розряду», «Помічник машиніста тепловоза».

Протягом 2013-2014н р було поповнено матеріальну базу кабінету автогальм DVD-програвачем, телевізором, ноутбуком, мультимедійним проектором .